Bonden Manufari Mpagamye med sin cykel. Manufari har fem barn och av de lokala myndigheterna önskar hans sig bra sjukvård och utbildning.

Foto: Lunden/Millinga/Hashim

Kommunala partnerskap ger ömsesidigt utbyte

Uppdaterad: 3 juni 2014

Tjugotre svenska kommuner har beviljats stöd inom det kommunala partnerskapsprogrammet, finansierat av Sida. Det handlar bland annat om lokal demokrati och administration, teknisk kommunservice som sophantering, vatten och avlopp, energi, hållbar urban utveckling, miljö och klimat,utbildning och hälsovård.

Genom Sidas kommunala partnerskapsprogram kan svenska kommuner och landsting bidra till utveckling av lokalsamhället i utvalda partnerländer. Syftet med programmet, som hanteras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD), är att minska fattigdom och stärka lokalt självstyre och demokrati. Genom att skapa långsiktiga relationer mellan offentlig sektor i Sverige och i partnerskapsländerna ger det ett utökat kontaktutbyte och resultat som gagnar båda parter.

I den senaste ansökningsomgången hade 32 kommuner ansökt om medel, och 23 projekt har nu beviljats stöd. Flest ansökningar rörde Sydafrika och Namibia och sedan i fallande ordning Kina,Tanzania och Uganda. Utbytet i de afrikanska länderna handlar i första hand om utbildning, klimat- och miljöfrågor. I Asien är det främst kulturfrågor, klimat- och miljö samt teknisk service som står i fokus. Partnerskapsprogram bedrivs också inom Europasamarbete, och fokuserar där på lokalt självstyre, kultur och urban planering.

Några exempel på samarbeten:

Arvidsjaur och Mwanga skapar ett utbildningscentrum

Arvidsjaur och Mwanga ska tillsammans skapa ett aktivt lärcentrum för distansutbildning i glesbygd. För att möta behoven av vårdpersonal och lärare kommer utbildningar anpassade efter behov på glesbygden att erbjudas. Samarbetet ska bedrivas under tre år och stödet är på 1,5 miljoner kronor. 

Notis på Sveriges Radio: Arvidsjaur utbildar i Tanzania  

Eskilstuna och Mysore utbyter kunskap om avfallshantering 

Under två åroch med hjälp av 1,6 miljoner kronor kommer Eskilstuna och Mysore i Indien att utbyta erfarenheter kring återvinning och avfallshantering. Svenskarna ska dela med sig av sina kunskaper om hur man utvinner biogas ur avfall.

Läs mer i  Eskilstunakuriren Eskilstuna ska lära indier göra biogas


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän