Östersjöenheten lyfter mot nya höjder

Foto: Sida

Östersjöenheten lämnar Sida

Uppdaterad: 3 juni 2014

Nu lämnar Sidas Östersjöenhet Sida för att gå samman med Östersjöverksamheten på Svenska Institutet, SI. Sammanslagningen innebär en förstärkning av Sveriges stöd till samarbetet runt Östersjön.

Östersjöenheten invigdes 2005, ett år efter att Sida avslutat utvecklingssamarbetet med Polen och de baltiska länderna i och med att de blev EU-medlemmar. Östersjöenheten stödjer samarbete mellan svenska myndigheter och organisationer och motsvarande parter i Östersjöregionen. Alla parter ska gynnas av samarbetet – även den svenska – och samtidigt vara till nytta för miljön eller utvecklingen i regionen.

En utredning, gjord av UD, föreslog för ett år sedan att Östersjöenheten skulle slås samman med de delar av SI som också stöder samarbete i Östersjöregionen, det så kallade  Visbyprogrammet (utbildning) och Ledarskapsprogrammet, (nätverk med framtida ledare).

Anna Tjärvar, miljö- och energihandläggare på enheten med placering i Visby, tycker att den modell för samverkan mellan aktörer som utvecklats av Östersjöenheten har stor potential att fortsätta utvecklas i den nya formen. Hon hoppas på ett fortsatt starkt samarbete med Sida.

 - Svenska Institutet har gemensamt uppdrag med Sida, till exempel inom EU-integrationen, förklarar hon. Sidas varumärke är starkt och har öppnat många dörrar för samarbeten med olika aktörer, nu gäller det att vi förvaltar och bygger vidare på detta.

Verksamheten kommer bedrivas både från Visby och från SI i Stockholm. Grunden för samarbetet ska vara EU:s Östersjöstrategi, EU:s Östliga Partnerskap och Partnerskapet EU-Ryssland. Många av de samarbetsprojekt som finansieras av EU-medel har fått startstöd från Östersjöenheten för att bygga upp samarbetet.

Den nya verksamheten kommer att ha en framträdande roll i SI. Budgeten kommer att ligga på cirka 100 miljoner kronor per år och det blir 20 personer som ingår i Enheten för Östersjösamarbete.

 – Vi blir mer integrerade i verksamheten på SI än vad vi var i Sida,  konstaterar enhetschefen Robert Hall. Men samtidigt sörjer många av oss att vi skiljs från Sida, inte minst för att Sida är en mera känd organisation.

SI:s nya Östersjösamarbete är en form av offentlig diplomati, menar Robert Hall.

 – Vi bygger relationer mellan olika slags aktörer i området genom projekt som är till ömsesidig nytta. För Sverige blir det ett viktigt relationsbyggande i vårt närområde, något som i vissa situationer kan vara långt effektivare än vanlig diplomati, säger han.

Östersjöenhetens stöd med så kallade såddpengar (startpengar) kommer att fortsätta men kompletteras nu av ett mera omfattande stöd till tematiska samarbetsprojekt som är gräns- och sektoröverskridande. Enligt ett nytt regeringsuppdrag ska även aktörer i Ryssland, Vitryssland och Ukraina kunna få stöd. Även Moldavien och Georgien kan ingå.

 – Vi vill stimulera till mera avancerade och innovativa partnerskap där olika typer av aktörer försöker lösa de problem som är identifierade i EU:s strategi er i regionen, säger Robert Hall.

SI:s stöd till tematiska samarbetsprojekt utlyses en gång per år. Såddpengar kan sökas när som helst. För mer information, gå till SI:s webbsida


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän