Busan logga

Foto: BusanHL4

Nytt globalt partnerskap för utvecklingssamarbete efter möte i Sydkorea

Uppdaterad: 3 juni 2014

Överenskommelsen som blev resultatet av toppmötet i Busan inkluderar Kina, Indien och Brasilien, och representanter för det civila samhället och näringslivet deltog på lika villkor. Ändå kunde åtagandena varit tydligare. Sverige lyfte frågor kring resultat, transparens, privata sektorn och sviktande stater.

Högnivåmötet om bistånd i Busan, Sydkorea, avslutades i torsdags och kan både beskrivas som en framgång och som ett misslyckande.

 - Det är väldigt glädjande att överenskommelsen inkluderar de nya givarna, som Kina, Indien och Brasilien, men våra ömsesidiga åtaganden kunde ha varit tydligare, konstaterar Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka som hade en mycket aktiv roll under mötet.

Mötet var också en framgång eftersom näringslivs- och civilsamhällesrepresentanter deltog på lika villkor. Samtidigt står det klart att givarländerna inte har nått de mål man satte upp för sex år sedan i Paris.

 - Vi givarländer bekräftade de åtaganden vi har gjort tidigare, men mötet ledde inte till de höjda ambitioner som en del hade hoppats på, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Den svenska delegationen, som leddes av biståndsminister Gunilla Carlsson, har framförallt koncentrerat sig på att öka genomslaget för resultatfokus och gemensam resultatstyrning, för mer transparens och informationsutbyte och för att det privata näringslivet ska ha en tydligare och mer aktiv roll i utvecklingssamarbetet. Alla dessa frågor har fått stort genomslag under mötet och är också uttalade principer i slutdokumentet.

Mötet lockade mängder med makthavare. FN:s generalsekreterare Ban-Ki Moon deltog, liksom Sydkoreas president Lee Myung-Bak, Rwandas president Paul Kagame och USA:s utrikesminister Hillary Clinton. Clinton tillkännagav bland annat att USA kommer att publicera information om sitt bistånd enligt den internationella standarden IATI.

 - Det är jättebra att de lovar det, men det gäller att de också genomför den publiceringen eftersom bristen på tillgänglig data om biståndet fortfarande är stor, säger Sidas kommunikationschef Joachim Beijmo som var på mötet för att driva och bevaka transparensfrågorna.

Nästan 30 länder har lovat att publicera information enligt det överenskomna formatet, men knappt 20 har gjort det. När alla 30 har publicerat kommer detaljerad information om 75 procent av biståndet i världen att finnas tillgänglig på Internet för vem som helst att analysera och använda.

Förutom den politiska deklarationen har olika grupperingar av aktörer gått samman och gjort åtaganden i specifika frågor. Antalet aktörer och omfattningen av åtagandena varierar mellan frågorna.  Sverige har bland annat gjort utfästelser kring resultat, transparens, privata sektorn och sviktande stater.

 - För att följa upp dessa åtaganden har en post-Busan-agenda initierats.  Nästa steg för oss är att identifiera vilka processer som kräver aktivt engagemang från Sverige och Sida, säger Christina Hartler, projektledare för Sidas arbete med högnivåmötet.

Överenskommelsen i Busan markerar slutet på den process för mer effektivt bistånd som inleddes i Paris 2005 och har styrts av de gamla medlemmarna i OECD:s biståndskommitté, DAC  (Development Assistance Committee). Istället inleds vad man i dokumentet kallar ett globalt partnerskap för utveckling – ett partnerskap som över 80 länder och organisationer deltar i. Mötet resulterade in en samsyn kring ett ”nytt” synsätt på bistånd med fokus på hur biståndet kan ha en katalytisk roll och hur samverkan med nya aktörer, främst näringslivet och framväxande ekonomier, kan stärkas i syfte att uppnå hållbara utvecklingsresultat.

 - I det här nya biståndslandskapet är det tydligt att medelinkomstländer, privata givare och samarbetsländer har fått mer makt och inflytande, men fler aktörer ökar kraven på effektivt samarbete och nya samarbetsformer, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Innan högnivåmötet började träffades över 500 representanter för organisationer i det civila samhället för ”Busan Global Civil Society Forum”.  Flera hundra av delegaterna deltog även i själva högnivåmötet. Civilsamhällesrepresentanten som satt med vid förhandlingsbordet fick med en skrivning om en gynnsam miljö för civilsamhället. Organisationerna drev framförallt frågan om att länderna ska göra tydliga åtaganden för att stärka rättighetsperspektivet och ett demokratiskt ägarskap, samt säkerställa juridiska och politiska förutsättningar för det civila samhället. Många vittnade vid förmötet om att situationen för civila samhället har försämrats de senaste åren.

Här kan du läsa hela överenskommelsen (Busan Outcome Document)

Läs tidigare publicerade artiklar om förberedelserna inför Busan:

 


 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän