Landskap utanför Mazar-e-Sharif

Foto: Sandra Calligaro

Kraftsamling för insatser i norra Afghanistan

Uppdaterad: 3 juni 2014

Sida tar krafttag för att stärka arbetet i de norra provinserna i Afghanistan. Bättre vägar, fler barn som får gå i skolan och starkare civilsamhälle är insatser som nu får extra stöd. Sida har tagit beslut på sammanlagt närmare 79 miljoner kronor.

Samtidigt ändrar Sida biståndet till norr – från mindre projektstöd till mer långsiktiga, lokalt förankrade program.

 - Nu när vi lägger mer resurser i de norra delarna av landet behöver vi arbeta ytterligare för att säkra att insatserna verkligen är långsiktiga och hållbara. Vi kommer också att arbeta bredare för lokal utveckling där fokus blir på hur olika insatser kan stärka varandra, säger Eva Johansson, chef för Sidas utvecklingssamarbete i Afghanistan.

Så här fördelas de nya stöden:

  • Ökat stöd med 20 miljoner kronor för att stärka barns rätt till utbildning även i de mer avlägsna områdena i norra Afghanistan. Även om allt fler barn går i skola i Afghanistan, är det fortfarande en tredjedel av alla barn som inte har tillgång till utbildning.  Det saknas skolbyggnader, skolmaterial, utbildade lärare och i synnerhet kvinnliga lärare. Satsningen kommer att bidra till att fler barn, även flickor, kan börja skolan och avsluta sin grundutbildning. Via Unicef kommer Sida att bidra till att bygga fler skolor, utbilda fler lärare och att flickors rättigheter tillgodoses i högre grad.
  • 13,6 miljoner kronor avsätts för att öka befolkningens möjligheter att få tillgång till marknader för sina jordbruksvaror och för att förbättra framkomligheten för landsbygdsbefolkning i svårtillgängliga och länge eftersatta distrikt i norra Afghanistan.
  • 45 miljoner kronor går till en ny fond för att mer långsiktigt bygga upp civilsamhällets organisationer i Afghanistan, bland annat i de norra delarna av landet där Sverige har ett särskilt ansvar. Det finns ett stort behov att stärka organisationernas förmåga att vara med och stödja landets utveckling. Det handlar om att stödja förändringsaktörer som har ”watch-dog”-funktioner och öka det civila samhällets möjligheter att påverka beslut och att utkräva ansvar. Som läget är nu har det civila samhället, och ytterst medborgarna i Afghanistan, svårt att göra sina röster hörda.

 - Vi ökar våra insatser i en tid då det finns stor risk att andra länder kommer att minska sitt utvecklingssamarbete, speciellt när de internationella trupperna dras tillbaka. Sveriges engagemang i Afghanistan är långsiktigt och vi har ett särskilt fokus på utvecklingen i norra Afghanistan. Där kommer Sida att satsa på att ge bättre förutsättningar för lokal fredlig och hållbar utveckling, säger Eva Johansson.

Sidas arbete i Afghanistan riktar främst in sig på att bidra till en demokratisk samhällsutveckling och stärka respekten för mänskliga rättigheter samt bidra till att höja utbildningsnivån i landet. Det svenska stödet har ett särskilt fokus på kvinnors rättigheter och deltagande i samhället. 2010 omfattade Sidas bistånd till landet 642 miljoner kronor, inklusive humanitära insatser. Det bilaterala utvecklingssamarbetet  kommer successivt att öka de närmaste tre åren.

Läs mer om Kubra Haydari  som nu får gå i skolan och siktar på att bli läkare.
 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän