Kenyanskt hiv- och aidsarbete prisat

Uppdaterad: 3 juni 2014

En kenyansk väsktillverkare får pris för sitt hiv- och aidsarbete. Det är ett gott exempel på resultat där ett liten insats rätt organiserad kan få stor effekt och sedan leva vidare på egen hand.

Företaget Raffia Bags   i  Kenya får årets Swedish Workplace HIV and AIDS Programme Achievement Award   för sitt hiv och aids-arbete bland de anställda. Raffia Bags, som ägs av Swedfund,  finns i Kenya och Tanzania och är Östafrikas största tillverkare av vävda  kassar och väskor. 

Företaget medverkar i  The Swedish Workplace HIV and AIDS programme , SWHAP , ett intitiativ som drivs av Näringslivets internationella råd och IF Metall med stöd av bland andra Sida.

Inom Raffia Bags har man på några få år lyckats med att få  ned sjukfrånvaron från tio procent  till under 1 procent.  Nyckeln ligger i samarbetet mellan de anställda och ledningen, där alla har involverats. Man vänder sig även till de anställdas makar och anlägger ett jämställdhetsperspektiv på insatserna. 

Företaget har  också utvidgat sitt arbete till att omfatta även det omgivande samhället med informationsinsatser i skolor och kyrkor. Också kunder och andra affärskontakter  har inkluderats och fått hjälp med att etablera liknande modeller.

Hiv och aids är ett stort problem för företag i länder där hiv-viruset är spritt. SWHAP började sitt arbete 2004 i Afrika söder om Sahara och vänder sig till företag med en svensk anknytning. Hittills har ett  hundratal företag samarbetat med SWHAP och ett femtiotal fått ekonomiskt stöd. Stödet ges under tre år för att sedan fortsätta av egen kraft – något som verkligen också sker i de sjutton företag som avslutat sitt samarbete med SWHAP. 

Den framgångsrika modellen förklaras med att företagen som medverkar inser hur ett bra hiv och aids-program genererar både humanitära och ekonomiska värden. Det är ett gott exempel på hur små katalytiska medel  kan trigga igång processer som får företag  att själva ta denna typ av ansvar för sina medarbetare.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän