Karin Isaksson, Sida Henk Hobbelink och Renée Vellvé från GRAIN samt Johanna Aplmberg från Sida är glada över att GRAIN fått Right Livelihood Award 2011.

Foto: Elisabeth Lorenz/Sida

GRAIN skapar engagemang genom kunskap

Uppdaterad: 3 juni 2014

När en av pristagarna av 2011 års Right Livelihood Award, den Sida-stödda organisationen GRAIN, var i Stockholm för att motta priset besökte man även Sida för att berätta om sitt arbete kring rättigheter och kontroll av naturresurser - en grundläggande faktor för människors försörjning.

GRAIN    startade sin verksamhet i Holland för ett tjugotal år sedan med syftet att uppmärksamma frågor kring ekologi och biodiversitet. Genom att samarbeta med lokala organisationer och mobilisera småbönder byggde man upp ett nätverk av engagerade parter. Synen på jordbruket gick i riktning mot storskalighet och GRAIN såg risker med den ökande användningen av kemikalier och konstgödning som storjordbruket förordade. Genmodifierat utsäde var en annan viktig fråga som man ville belysa, bland annat för att lokal kunskap om jordmån och utsäde och vad som fungerar på plats riskerade att gå förlorad och därmed individens möjlighet att kunna försörja sig samt valmöjligheten att få själv välja vad man vill odla. Att skapa förutsättningar för lokal, småskalig livsmedelsproduktion är fortfarande GRAINS huvudsakliga uppdrag.

 - Att skapa förståelse kring frågan och att medborgarna ställer krav på beslutsfattarna är absolut avgörande! Så uttrycker sig Renée Vellvé från GRAIN på mötet på Sida.

Under livsmedelskrisen 2007/8 observerade man att de stora policyaktörerna som FAO förklarade bristen på livsmedel som ett produktionsproblem. Det stämde inte överens med de studier GRAIN själva gjorde. Man noterade att stora förhandlingsdelegationer från länder som är beroende av att importera livsmedel, bland annat Gulf-staterna, började köpa upp mark i länder där staten är svag. Avsikt: att producera mat till den egna befolkningen. Producentländerna, och framförallt de lokala småbönderna på plats, kunde inte skydda sig.

På livsmedelskrisen kom en finanskris, med företag på jakt efter nya områden att investera i. Jordbruksmark blev det nya guldet. Det blev också början på en ny inriktning för GRAIN som nu ägnar allt mer av sitt arbete åt det som kallas ’land grabbing’ eller markstöld på svenska.

Tack vare de nätverk man byggt upp, genom att följa diskussiongrupper, leta i öppna källor och lägga ut information på en websida med landfakta om markstölder,  skapar man opinion kring markstölder och kan bistå de lokala aktörerna med stöd och fakta. Människor börjar ställa krav - men det är bråttom. Upp mot 80 miljoner hektar jordbruksmark, motsvarande hälften av all jordbruksmark i EU, har köpts upp de senaste få åren. Företeelsen börjar nu uppmärksammas internationellt och arbete pågår med att skapa uppföranderegler, codes of conduct.

 - Men frivilliga regler gör ingen skillnad, säger Henk Hobbelink, en av GRAINs representanter vid Sverigebesöket. Vi måste stanna upp och tänka efter. Världen behöver jordbruksinvesteringar, de har släpat efter under en lång tid. Frågan är hur vi kan investera på ett hållbart sätt som möjliggör för den lokale bonden att leva av sin jord.

Att producera livsmedel på det storskaliga insatsintensiva sätt som nu breder ut sig skapar stora utsläpp av växthusgaser. Istället förordar GRAIN det man kalla agro-ekologi - där balans råder; med naturen och mellan den lokala marknaden och exportmarknaden.  Enligt GRAIN skulle det kunna lösa såväl klimatproblemen som försörjningen av världens befolkning.

 - Om det ska bli verklighet måste vi arbeta mer integrerat med miljö- och klimatfrågor  och mänskliga rättigheter och söka synergier. Det är något för Sida och svenskt bistånd att ta till sig, för frågan är lika viktig som den arabiska våren! Så sägerJohanna Palmberg, från avdelningen för Globala program som tillsammans med Karin Isaksson från TEMA-avdelningen ordnat seminariet på Sida.

Läs talet  som  GRAIN höll då de tog emot priset Right Livelihood Award.

Läs tidigare nyhetstext  då det tillkännagavs att GRAIN erhållit priset. 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän