Endast 5,3 procent av kvinnorna vet att kvinnor i Bangladesh i snitt föder 2,5 barn. Majoriteten tror att siffran är betydligt högre.

Foto: Therese Arnstorp

Förtroendet för biståndet ökar

Uppdaterad: 3 juni 2014

Förtroendet för att det svenska biståndet är effektivt har ökat kraftigt sedan förra året och har aldrig tidigare legat så högt. Det visar Sidas årliga statistiska undersökning om bistånd.

 - Det är mycket glädjande att svenskars tilltro till det samlade biståndet är större än någonsin. Allra roligast är att det ökade förtroendet gäller såväl för svenska aktörer som Sida och civila samhället, som för internationella organisationer som FN och EU, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Undersökningen visar också att svenskarnas höga biståndsvilja ligger fast med cirka sju av tio svenskar som vill att biståndet ska öka eller ligga kvar på nuvarande nivå. Sedan ett par år tillbaka ser vi också att allt fler svenskar vet också att människor i fattiga länder fått det bättre de senaste trettio åren. Trots den positiva trenden visar mätningen att svenskarnas bild av fattiga länder är överdrivet negativ. Till exemplen vet bara 4,2 procent av svenskarna att åtta av tio i Tanzania kan läsa och skriva. Endast 7,5 procent vet att tio procent av de kenyanska barnen dör före fem års ålder och 5,3 procent vet att kvinnor i Bangladesh i snitt föder 2,5 barn.

 - Utvecklingen i världen har gjort stora framsteg de senaste årtiondena, förklarar Joachim Beijmo, Kommunikationschef på Sida. Barnadödligheten har till exempel gått ner kraftigt och allt fler flickor och pojkar lär sig läsa och skriva.

I mätningen får svenskarna också uppge hur väl de känner till olika typer av bistånd, från fredsarbete till satsningar på miljö och klimat och hälsovård och utbildning. Generellt är kännedomen hög inom samtliga områden. När svenskarna själva väljer vad de tror är viktigt för utveckling hamnar fred och utbildning i topp. En klar majoritet av svenskarna är beredda att själva göra något för att minska fattigdomen i världen – i första hand skänka kläder eller pengar men allt fler uppger att de är beredda att ändra sin livsstil för en hållbar värld.

Sida genomför varje år mätningar av såväl svenskarnas bild av fattiga länder som uppfattningar om det svenska biståndet och Sida som organisation. De flesta siffrorna i årets mätning är relativt stabila jämfört med de senaste åren. Generellt är storstadsbor med högre utbildning mer positiva till internationellt. Kvinnor är generellt mer positiva än män.

 - Undersökningarna visar på ett starkt engagemang och ökande intresse för globala frågor framförallt bland unga människor, säger Joachim Beijmo. Tilltron till att det går att bekämpa fattigdomen är också betydligt starkare hos de yngre.

Sida undersöker också svenskarnas förtroende för den egna organisationen. Resultaten visar att ca en tredjedel av svenskarna direkt associerar till Sida när de hör talas om bistånd till fattiga länder. Förtroendet för Sidas kontroll och uppföljning av biståndet är generellt högt med 8 av tio som säger att de på det stora hela tror att Sida gör ett bra jobb.
Sida gör sedan 1960-talet regelbundna opinionsmätningar om svenskarnas attityder till bistånd och utveckling. Under senhösten har tre undersökningar genomförts av Sifo, SCB och Ungdomsbarometern på uppdrag av Sida.

Se 2011 års mätning från SCB  (pdf).


 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän