Alla flickor har rätt att gå i skolan

Uppdaterad: 3 juni 2014

Sida stödjer Unicefs utbildningsprogram i Etiopien där fokus bland annat är på flickors utbildning. Moa Bergman på Sida handlägger insatsen. Här berättar hon om ett möte med Salam, nio år.

Salam, nio år, går inte längre i skolan, och frågan är om hon någonsin kommer att göra det. Hennes framtid är oviss och ingen vet vad som kommer att hända med henne.

Vi finner Salam på den nya fistula-kliniken i Gondar i nordvästra Etiopien. Hon visar sig vara en av patienterna, men hon ser alldeles för ung ut. Där ligger hon som ett litet knyte med lakanet uppdraget så bara två ögon och en rufsig kalufs sticker fram. Personalen förklarar att Salam skadats av upprepade våldtäkter och drabbats av fistula*.

Salam är föräldralös och hittades hos gamla släktingar av den etiopiska myndigheten, som också tog henne till kliniken. Hennes namn betyder ”frid” på amarinja, men någon har förbrukat hennes namn, säger en sköterska lite bittert.

Ingen vet vad som kommer att hända efter operationen. Fallet är nu polisanmält, och förhoppningsvis hittar myndigheterna ett nytt hem åt henne. *

Salam är bara ett exempel på hur unga flickor utsätts för övergrepp. I Awash-dalen, sydost om Addis Abeba, har man inrättat en flickklubb i anslutning till skolan. Flickklubbar drivs i skolans regi för att utbilda flickorna om deras rättigheter och informera om vad som är straffbart enligt etiopisk lag. Dit hör exempelvis att röva bort unga flickor från deras hem och att gifta sig före 18 års ålder. Att stärka flickornas självförtroende är en viktig uppgift för klubbarnas arbete och att få dem som utsatts för övergrepp att våga berätta.

Personalen på flickklubben berättar att de med polisens hjälp för några dagar sedan lyckats rädda tillbaka sju flickor som hade rövats bort. 14 ögon fyllda av smärta och chock tittar ner i marken och alla har utsatts för våldtäkt av de som rövade bort dem. På en relativt liten skola på cirka 150 barn, räddas sju flickor tillbaka på en vecka. Hur många som inte kommer tillbaka är osäkert. För flera av dessa flickor är framtiden mycket osäker eftersom de inte är välkomna hem.  Det förekommer att föräldrarna har kommit överens med förövarna om själva bortrövandet.  

I de Sida-stödda programmen inom utbildning och mödrahälsovård står flickors och kvinnors rättigheter i centrum. Just nu tar etiopiska staten fram en plan över åtgärder hur skola och föräldrar, polis och rättsväsendet ska samarbeta i förebyggande syfte, men också hur redan drabbade bättre ska tas om hand.

 - Bilden av flickors situation i Etiopien kan verka hopplös. Men det finns en positiv utveckling; mödra- och barnadödligheten sjunker, antalet elever som går i skolan ökar och alltfler flickor får utbildning. Att få möta dessa barn och uppleva deras hopp inför framtiden, hopp som de får genom att få gå i skolan, gör arbetet meningsfullt. Ju längre flickor går i skolan desdo mer ökar deras förutsättning att inte giftas bort i unga år, och därmed risken för tonårsgraviditeter. Det skapar helt enkelt möjigheter för flickorna att få ett bättre liv. Det berättar Moa Bergman, Etiopienhandläggare på Sida.

Läs mer om hur Unicef tar skolan till eleven.

”Alla flickor har rätt att gå i skolan” var årets tema i Musikhjälpen  där P3, SVT Play och Radiohjälpen samlade in  pengar för flickors utbildning i världen. SVT har besökt Etiopien och reportagen tar  upp olika faktorer till varför flickor inte går i skolan;  som tvångsgifte, kidnappningar och hemarbete.  Ett av Musikhjälpens reportage  handlar om bortrövanden och om flickklubbarnas arbete.

* Fistula är en komplikation som kan uppstå när unga kvinnor ska föda barn och fostret fastnar och orsakar skador i underlivet, så kallade  fistlar. Könsstympning och det faktum att 90 procent av kvinnorna föder hemma utan utbildad hjälp är orsaken till att fistula är utbrett i Etiopien.

* Salam som vi berättar om här ovan har nu, i februari 2012, fått ett nytt hem hos den kvinnliga kirurg som opererade henne.   

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän