Svenskt bistånd får gott betyg för effektivitet

Uppdaterad: 3 juni 2014

OECDs biståndskommité DAC rapporterar i sin halvtidsöversyn att svenskt bistånd, trots de utmaningar som svenskt bistånd stått inför de senaste två åren, genomfört stora förbättringar och tagit ett steg i rätt riktning mot ett effektivare bistånd.

OECD/DACs halvtidsöversyn  fokuserar på både framsteg som gjorts och utmaningar som finns för svenskt bistånd, jämfört med den senaste granskningen av biståndet 2009. Sverige har sedan DACs granskning 2009 genomfört eller påbörjat arbete med en majoritet av DACs rekommendationer, som exempelvis förbättrat kommunikationen och tydliggjort den strategiska orienteringen. Halvtidsöversynen visar att Sidas nya organisation är på väg i rätt riktning, även om det är för tidigt för att se om organisationen klarar av alla kommande utmaningar, skriver man.

Vid OECD/DACs granskning 2009 la regeringen fram förslaget att öka samarbetet med den privata sektorn och nu två år senare har framsteg skett, men det är ännu för tidigt för att kunna se vilken påverkan som de nya initiativen har haft.  Utrikesdepartementet har startat ”The Business and Development Council” - ett nätverk mellan privata företagare och representanter från regeringen, och Sida har startat ett program för samarbete med den privata sektorn - Business for Development.

OECD/DAC granskar regelbundet medlemsländernas bistånd och följer alltid upp granskningen med en halvtidsöversyn. I granskningarna utvärderas landets biståndspolitik, styrkor och svagheter identifieras och rekommendationer ges.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän