Deltagare från Sidas samarbetsländer kommer till Pridefestivalen

Uppdaterad: 3 juni 2014

Årets Pridefestival börjar på måndagen och i år blickar festivalen ut i världen. Temat för 2011 är öppenhet och i år deltar flera HBT-aktivister från Asien och Afrika, vars resor finansierats av Sida.

Arrangörerna skriver på sin hemsida att Stockholm Pride 2011 handlar om att tänja på gränserna på hur Sverige och världen ser på ett öppet samhälle.

Homosexualitet är fortfarande olagligt i ett 70-tal länder runtom i världen och många stater vill fortfarande inte se frågan ur perspektivet mänskliga rättigheter. I flera afrikanska länder finns en tendens av ökad intolerans mot HBT-personer, medan utvecklingen i Latinamerika gått framåt på flera håll.

Under veckan kommer Pridefestivalen gästas av HBT-aktivister från både Afrika och Asien med stöd från Sida. Gästerna kommer under veckan delta i aktiviteterna på festivalområdet i Kungsträdgården bland annat.

Sverige och Sida ligger i framkant som givare när det gäller HBT-personers rättigheter i utvecklingsamarbetsländerna. Mänskliga rättigheter för HBT-personer ingår i samarbetsstrategier och dialog i ökad utsträckning och Sidas finansiering till HBT-insatser har ökat.

Traditionellt har bistånd kring HBT-frågor ofta handlat om hiv-prevention och ofta riktat sig till män. Nu håller den bilden på att breddas.  Bland annat finns stöd till HBT-organisationer inom Sveriges särskilda demokratisatsning. Exempelvis stödjer Sida en östafrikansk paraplyorganisation för HBT-grupper med 9 miljoner kronor. Organisationen har i sitt arbete bland annat skapat mötesplatser för sexarbetare och ökat kunskapen om HBT-personers rättigheter.

Sida har lyft HBT-frågor i 18 av sina samarbetsländer och har där en dialog med organisationer, givare, regeringar och andra samarbetspartners. Ett dialogunderlag har tagits fram för 2010, för arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Dialogunderlaget kommer fungera som hjälp för ambassadpersonalens i deras arbete med att lyfta frågor som yttrandefrihet, barns och ungdomars rättigheter, funktionshindrades rättigheter och HBT-personers rättigheter, i sina respektive länder.

Sidapersonal kommer att finnas på plats under delar av festivalen i Regeringskansliets tält på utställningsplats D18.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän