Openaid – för ett öppnare bistånd

Uppdaterad: 3 juni 2014

Utrikesdepartementet har lanserat Openaid.se, en informationstjänst där alla kan ta del av både detaljerad och aggregerad information om svenskt bistånd. Tjänsten är ett samarbete mellan UD och Sida. Målet är att öka transparensen och tillämpa offentlighetsprincipen på ett modernare sätt inom det svenska biståndet

Informationstjänsten Openaid.se syftar till att göra det möjligt för vem som helst att följa hela biståndskedjan från beredning av biståndsinsatser, via beslut och rapporter till utvärdering av insatsernas resultat.

Det finns nu aktuell biståndsinformation från 2007 till och med 2010, och innehållet fylls kontinuerligt på.. Dessutom finns historiska data från 1970-talet till och med 1990-talet. Från början av 2000-talet blir informationen alltmer fyllig. Openaid.se visar data på främst insatsnivå, vilket gör att man kan följa olika insatser och dess komponenter på både land- och sektornivå.

Med Openaid.se blir Sverige en föregångare genom att samla offentliga handlingar och dokument ur UD och Sidas arkiv och redovisningssystem och lägga fram dem för alla som vill att ta del av. På sikt kommer tjänsten också att utökas till att omfatta biståndsinformation från alla svenska, skattefinansierade, parter som är engagerade i utvecklingssamarbetet.

De dokument och uppgifter som återfinns i informationstjänsten görs tillgängliga så som de finns i arkiven, och är att jämföra med att begära ut handlingen från respektive myndighet.

Openaid.se är inte bara öppen för alla att söka i, utan man ger också fristående utvecklare redskapen att skapa egna tjänster utifrån biståndsdata. Den lanseras som en betaversion och utvecklingen av tjänsten fortsätter parallellt med att den nu tas i bruk.

Lanseringen kan ses som webbsändning

Läs mer om Openaid.se


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän