• Fredrik Uggla är regional demokrati- och MR-handläggare i Kairo. Han hade länge hoppats på att få vara med om en demokratisering av MENA-området. Länge verkade ...
  • I vårt samhälle, i Sverige eller utomlands, ska barn bli lyssnade till. Det slår FN:s barnkommitté fast och betonar att det är den direkta kontakten med barn ...
  • Utrikesdepartementet har lanserat Openaid.se, en informationstjänst där alla kan ta del av både detaljerad och aggregerad information om svenskt bistånd. ...