Mobiltelefoni i Tanzania.

Foto: Mark Henley/Panos

Development Talks

Centralbanker som utvecklingsaktörer

Publicerad: 11 januari 2017 Uppdaterad: 18 januari 2017

När: Onsdag 25 januari, 2017
Tid: 13:00-14:30 (kaffe och registrering från 12:30)
Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm, Hörsalen

En stabil ekonomi är en viktig förutsättning för att skapa tillväxt och välfärd i samarbetsländer. Inflation och räntor har påverkan på investeringar, sysselsättning och handel. Skenande inflation kan också slå hårt mot fattiga människor utan möjlighet att hantera prisökningarna.

Centralbankers penningpolitik kan därför vara avgörande för ett lands utveckling. Men bankernas roll lyfts sällan fram, och de ses inte ofta som en relevant biståndspartner.

Den svenska Riksbanken driver med Sidamedel flera program för kapacitetsuppbyggnad, baserat på samarbetsländernas egna begäran. Men frågan är vilken roll penningpolitiken i realiteten spelar för ett lands utveckling och vilken förmåga centralbankerna har att genomföra den. Har de en politiskt oberoende ställning som tillåter penningpolitiken att agera fristående från regeringens finanspolitik?

För att diskutera vikten av centralbanker som utvecklingsaktörer och penningpolitikens roll inom biståndet, har Sida bjudit in Sveriges riksbankschef Stefan Ingves till årets första Development Talks.

Program

12:30 Registrering och kaffe

13:00 Introduktion

Lennart Båge, vikarierande generaldirektör, Sida

13:10 Centralbanker som viktiga utvecklingsaktörer

Stefan Ingves, chef Sveriges Riksbank

13:45 Röster från samarbetsländer

Intervjuer med centralbankschefer i Kenya och Ukraina

14:00 Sidas syn på centralbanker och utveckling

Torbjörn Pettersson, chef Afrikaavdelningen, Sida

14:10 Frågor

14:30 Slut

Moderator: Ola Möller, Sida

Mötet är kostnadsfritt. Anmäl dig senast 23/1.

Välkommen!

 

 Stefan Ingves

Stefan Ingves är sedan 2006 Sveriges riksbankschef. Tidigare har han bland annat varit chef för avdelningen för monetära och finansiella system på IMF, vice riksbankschef och generaldirektör vid Bankstödsnämnden. Dessförinnan var han på Finansdepartementet. 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän