Debattartikel

Företag måste ta ett större socialt ansvar

Uppdaterad: 19 juni 2014

Företagen måste ta ett större ansvar för hållbar utveckling i framtiden. Det blir tydligt när agerandet granskas, som i Swedwatchs rapport som publicerades idag. Men för att få en förändring krävs en rak och öppen dialog med företagen, skriver Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Publicerat i Svenska Dagbladet 29/10 2013.

Idag presenterades Swedwatchs rapport ”Platinautvinning med risker – Vilket ansvar har svenska företag i Sydafrika”. Gruvnäringen i Afrika har potential att ge ytterligare skjuts åt kontinentens tillväxt men är ofta förknippad med hårda arbetsvillkor och bristande rättigheter. Många har säkert Marikana-massakern i augusti 2012 i färskt minne, där 34 sydafrikanska gruvarbetare som protesterade mot förhållandena i gruvorna sköts till döds av polis och 78 skadades. Därför är det här en viktig granskning.

I rapporten, som finansierats av Sida, konstateras bland annat att företagen Scania, Volvo, Atlas Copco och Sandvik har kopplingar till gruvbranschen både genom försäljning av gruvutrustning och genom användandet av platina i fordonskatalysatorer för lastbilar. Företagen själva har högt ställda etiska riktlinjer, men frågan som tas upp är hur stort ansvaret är för eventuella missförhållanden längre ned i leverantörsledet eller hos kunderna. Det är oerhört viktigt att företagen tar sitt ansvar och lever upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Som biståndsmyndighet ser vi att detta är frågor som kommer att bli allt viktigare i framtiden. Hållbara investeringar från den privata sektorn tillsammans med mer inhemska resurser för utveckling kommer att spela en avgörande roll för om de fattigaste länderna ska få en chans till samma stora framsteg som människor i andra delar av världen fått del av de senaste årtiondena. Bistånd kan inte på egen hand leda en sådan utveckling men det kan skapa en grund på vilken andra kan bygga vidare, både stater, civilsamhälle och näringsliv.

För att lyckas krävs en rak och öppen dialog direkt med företagen. Sida har tagit initiativ till ett nytt nätverk för svenskt ledarskap inom hållbar utveckling, där tjugo företag med svensk koppling nu ska arbeta aktivt med att utmejsla näringslivets roll i de nya, mer ambitiösa mål för global utveckling som ska ta vid när de nuvarande Millenniemålen löper ut 2015. Bland företagen finns H&M, Ikea, Scania, Volvo, med flera. Nätverket vill framför allt rikta in arbetet mot att skapa fler och bättre jobb och utvecklingsmöjligheter, minska skadlig miljöpåverkan och resursslöseri, och motverka korruption.

Sitter Sida på dubbla stolar när myndigheten både samverkar med svenska företag och betalar för rapporter som kritiserar dem?

Det tycker inte vi. Vi vill medverka till en värld där företagen går i bräschen för att minska fattigdom och skapa ett hållbart samhälle. Vi ser tecken på att den privata sektorn går från enstaka goodwill-projekt till ett mer omfattande hållbarhetsarbete där ”goda affärer” blir goda just för att de tar ett större grepp kring sitt ansvar och sin roll i samhället. Det finns många internationella företag runt om i världen som har påbörjat denna omsvängning och vi samverkar med flera av dem. Samtidigt tror vi att svenska företag har möjlighet att ligga i framkant i de här frågorna. Företag med rötterna i Sverige har länge varit drivande i Corporate Social Responsibility, nu har de möjlighet att fortsätta visa att svenskt företagande tar täten i arbetet att skapa socialt och miljömässigt hållbara affärer.

Biståndet utgör idag bara en liten del av de finansiella flödena i utvecklingsländer. Genom att samarbeta med företag kan insatser för att driva utveckling bli både större och mer långsiktiga. Vi är inte naiva, alla företag är inte goda och ansvarstagande krafter för fattigdomsminskning och hållbar utveckling. Men vi ser att de smartaste företagen förstår att investeringar och företagande som är hållbara och inkluderande gagnar alla parter på lång sikt.

Under tiden fungerar granskningar som Swedwatchs som en temperaturmätare på hur arbetet går på svenskt håll och bidrar med värdefulla rekommendationer för hur företagen kan snabba på sitt hållbarhetsarbete.

Charlotte Petri Gornitzka
generaldirektör för Sida


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän