Debattartikel

Gör affärer med Afrika nu

Uppdaterad: 19 juni 2014

Små och medelstora företag måste få upp ögonen för den affärspotential som finns i många afrikanska länder. Snart beräknas kontinenten ha 100 miljoner hushåll med en årsinkomst över 3 000 dollar. Res dit och knyt kontakter, uppmanar Gabi Björsson, Charlotte Petri Gornitzka och Elisabeth Thand Ringqvist.

Publicerat i Dagens Industri 6/5 2013

Afrika som helhet har haft en genomsnittlig tillväxt med 5 procent årligen de senaste tio åren. Förklaringen är inte enbart den globala råvaruboomen utan även bättre villkor för företagande på de inhemska marknaderna. På kontinenten finns 60 miljoner hushåll med en årsinkomst på över 3 000 dollar. Under kommande år beräknas dessa hushåll öka till 100 miljoner, vilket är i paritet med både Indien och Kina. Men detta tycks inte återspeglas i vår uppfattning om Afrika och dess affärspotential.

En rundringning som Sida har gjort till de afrikanska ambassaderna i Sverige visar att små och medelstora svenska företag visar ett ointresse och en rädsla för att investera i potentiella företag i Afrika. I Sverige och Europa ser många fortfarande Afrika som en biståndsberoende kontinent med krig och hopplöshet. De afrikanska ambassaderna menar att Afrika många gånger behandlas med överdriven rädsla för konflikt och fara och som ett enda stort land, inte som 55 länder med mycket olika förutsättningar.

Visst stämmer det att Afrika fortfarande har problem med hiv, underskott på demokrati, hunger och politisk oro i vissa områden. Att antalet konflikter har minskat kraftigt, att utveckling, utbildning och infrastruktur utvecklas snabbt, och att miljontals människor har blivit medelklass är dock fakta som inte tycks nå fram till oss i lika storutsträckning.

Den sammantagna bilden av afrikanska länder blir skev, vilket avskräcker många från att investera. För få har ännu förstått vilka enorma möjligheter för tillväxt det finns i många afrikanska länder. Finansiell utveckling, grundad på social och miljömässig hållbarhet, har påbörjats och skapat bättre villkor för inhemska och utländska etableringar.

Av världens snabbast växande ekonomier finns sex av tio i Afrika. Detta samtidigt som Europa befinner sig i djup ekonomisk kris. Denna nya situation kan illustreras av exemplet med den gamla kolonialmakten Portugal. I dag bistår Angola Portugal ekonomiskt och portugiser söker nya karriärer i Luanda och Maputo.
Sakta börjar en annan världsbild växa fram. Svenskar börjar förstå att andra aktörer investerar i Afrika. Risken är att vi hamnar efter i möjligheter till handelsutbyte med intressanta tillväxtmarknader i Afrika om vi väntar för länge. Afrika har potential att bli både självförsörjande och exportör av mat och energi. Förutsättningarna för expansion och utveckling är enorma.

I den utvecklingsfas som många länder i Afrika är inne i har svenska företag mycket att bidra med inom exempelvis klimatsmart stadsbyggnad. I Sverige finns innovativa småföretagare som uppfinner och utvecklar smarta lösningar för vattenrening, energiåtervinning och sophantering. Små teknikföretag kan ha mycket att vinna.

Dessutom finns mängder av konsumentvaror och kunnande som kan nå de afrikanska marknaderna.
Ärliga affärsrelationer med afrikanska länder skulle gynna alla. Relationer där vi tänker nytt, hållbart, betalar skatt och rättvisa löner i stället för att dra nytta av omfattande handelsregler för att skydda kassaflöden från svagare nationer.

Svensk lagstiftning och svenska villkor håller hög internationell standard. Det är viktigt att svenska företag tar med sig detta var än de agerar i världen. Inom csr kan och bör vi gå i bräschen för schysta affärsvillkor – som tål att granskas. En ny generation företagsamhet handlar om inkluderande företagande där företags kärnverksamheter bidrar till minskad fattigdom och hållbar utveckling. Det innebär inte i första hand att vara ”god” utan att göra bra affärer, vara hållbar och att ge människor verktyg att delta som aktörer på en global marknad.

Med enklare regler, mer information och positiva exempel skulle svenska företagare bli mer intresserade av att agera på afrikanska marknader.  Sveriges export till afrikanska länder har tredubblats sedan 2000, men är fortfarande på en relativt låg nivå. Vad kan svenska ambassader, Business Sweden och andra aktörer göra för att de små företagen ska få bredare kontaktytor?

Svenska företag måste få upp ögonen för det verkliga Afrika som utvecklas med eller utan oss. Antingen fortsätter vi att klamra oss fast vid stereotyper och förlegade uppfattningar eller så vågar vi omvärdera verkligheten. Res till marknaderna i Afrika och knyt kontakter som kan ligga till grund för handel och utbyten grundade på en stark modern etik. Det är högst sannolikt att det är mödan värt.   Gabi Björsson, ge

Gabi Björsson, generalsekreterare, Afrikagrupperna

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Sida

Elisabeth Thand Ringqvist, vd, Företagarna


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän