debattartikel

Dalarna i världen

Uppdaterad: 19 juni 2014

I dagarna har Sida fattat beslut om att ge stöd till nya kommunala partnerskapsprojekt. Tre av projekten finns i Dalarna, vilket vittnar om en region som vill och vågar blicka ut med internationella ögon i en alltmer global värld.

Falukuriren m fl (Dalarnas Tidningar) 11 februari 2013

 

Beslutet innebär att samarbetet mellan Dalarna och dess systerregion i Kina, Hubei, nu kan fördjupas, att Borlänges samarbete med Moldaviens huvudstad Chisinau när det gäller avloppssystem, avfallshantering och stadsplanering fortsätter och att Falun kan bistå Tsumeb i Namibia med att ta fram en plan för sin avfallshantering. För möta gemensamma utmaningar och nå resultat, måste parterna träffas och utbyta erfarenheter och överföra ny kunskap till varandra.  Det är viktigt att förstå varandras lokala förutsättningar och utmaningar för att hitta rätt koncept för positiv förändring

 Det kommunala partnerskapsprogrammet är en del av det svenska biståndet och vänder sig till svenska kommuner och landsting som tillsammans med lokala förvaltningar i andra länder vill driva utvecklingsprojekt.  Programmet hanteras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD), som bereder ansökningarna, därefter fattar Sida beslut. Målet är att stödja lokal demokrati i samarbetsländer genom att bygga på erfarenhet och expertis från svenska kommuner och landsting, samt på aktuell forskning. När människor får ökat förtroende för sin kommun, ökar delaktighet och möjlighet att förbättra sina levnadsvillkor. 

Vi tror dessutom att projekten bidrar till att det globala perspektivet får ta en större plats när den lokala nivån deltar i den snabba urbaniseringen av världen. Biståndet är bara en liten del i denna stora globala utveckling där allt från handel, företagande, sysselsättning, och sociala rörelser ingår. Vi behöver se nya typer av resultatinriktade samarbeten präglade av gemensamma intressen.

För att Sverige ska fortsätta att vara en aktiv part i denna utveckling är det viktigt att det finns ett brett engagemang här hemma, hos förtroendevalda, hos förvaltningstjänstemän och hos företagare..
Det lokala samhället får en allt mer avgörande betydelse för hållbar utveckling. Där kan de kommunala partnerskapen som Borlänge, Falun, och landstinget i Dalarna driver spela en viktig roll.

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör Sida
Maria Åberg, generalsekreterare ICLD


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän