Debattartikel

Vi vill visa hur allt hänger ihop

Uppdaterad: 19 juni 2014

I Norrköping finns flera aktörer som har en viktig roll att spela i den globala utvecklingen. Det skriver Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör Sida.

publicerad i Norrköpings tidningar 2012-09-27

 

 I dag drar Globala Norrköping igång. Tillsammans med bland andra Norrköpings kommun anordnar biståndsmyndigheten Sida en vecka fullmatad med föreläsningar, filmer, och utställningar, allt med fokus på de stora globala frågorna.

 Vår förhoppning är att det globala perspektivet ska få ta en större plats i alla Norrköpingsbors tankar under den här veckan. Vi vill visa hur viktigt det är att vi ser hur allt hänger ihop, hur det vi gör här hemma kan påverka det som händer där borta, och vice versa. Hur liten världen är.

 För Sida, som hanterar ungefär hälften av det svenska biståndet, är det globala perspektivet alltid närvarande. Det är både en moralisk fråga, att Sverige bidrar till att människor i andra länder själva kan skapa sig ett bättre liv, och en fråga om Sveriges långsiktiga intresse. Vårt arbete gör vi på regeringens och riksdagens, och därmed ditt, uppdrag. Vi vet att vi gör skillnad, både för enskilda människor och hela länder. Svenskt bistånd används till att ge humanitär hjälp i Syrien för att rädda liv, har medverkat till att tillgången på elektricitet har fördubblats i Mocambique sedan 2004, och vi ser nu hur regimen i Burma inspireras av svensk public service när landet håller på att demokratiseras. Detta och mycket annat gör vi för de omkring tio kronor per dag som varje svensk betalar för det svenska biståndet.

 Det pågår en enorm modernisering av världen, en tyst omvandling som vi inte hör så mycket om. Världens medellivslängd ökar och befolkningstillväxten minskar. Även i den allra fattigaste regionen, Afrika söder om Sahara, går utvecklingen framåt, om än långsammare än i resten av världen. Samtidigt som vi ser en positiv utveckling så är behoven enorma. Fortfarande saknar ungefär en miljard människor tillgång till rent vatten och var sjätte person går och lägger sig hungrig varje kväll.

 Vad har detta med Norrköping att göra? Jo, för att Sverige ska kunna fortsätta att vara en aktiv part i denna utveckling är det viktigt att det finns ett brett engagemang här hemma. Skolelever behöver få in världen i klassrummet. Studenter behöver resa ut till och få besök från utvecklingsländer. I Norrköping finns flera aktörer som har en viktig roll att spela i den globala utvecklingen. Just nu håller till exempel SMHI på att genomföra den första stora studien av hur klimatförändringarna kan komma att påverka vattentillgången i arabländerna, ett arbete som görs på uppdrag av FN-organet UNESCWA i Beirut och på initiativ av Arabförbundet. Sida är med och delfinansierar projektet.

 Biståndet är en dock bara en liten del i den stora globala utvecklingen där allt från sysselsättning, handel, företagande och sociala rörelser ingår. Fler företag och organisationer behöver tänka utanför de vanliga ramarna för att på allvar bidra till en hållbar utveckling som gynnar alla. Vi behöver se nya typer av resultatinriktade samarbeten präglade av gemensamma intressen.

 Därför satsar Sida på Globala Norrköping. Den som vill påverka globalt måste engagera sig lokalt. För världen är liten.

CHARLOTTE PETRI GORNITZKA generaldirektör Sida


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän