Utbildning för alla

Uppdaterad: 23 maj 2014

Nu har just årets globala lägesrapport från Unesco inom utbildningsområdet, Education for All Global Monitoring Report 2012 kommit. Trots många absoluta framgångar visar den att vi är långt från målet om att alla barn ska ha rätt att gå i skolan 2015. 61 miljoner barn står alltjämt utanför skolsystemet. Unesco- rapporten uppmärksammar också ett annat problem som är en direkt konsekvens av brister i skolgång och kvalitet på undervisningen – glappet mellan ungas färdigheter och den globala arbetsmarknadens behov.

Publicerade i flera landsortstidningar tex Jönköpings Posten, Allehanda, Norran, Gotlands medier mfl från 18 oktober och framåt

Vi får aldrig glömma bort att grundutbildning handlar om att lägga grunden för att ge barn och unga en chans att kunna få ett jobb och försörja sig i framtiden.

I dag har vi en situation då hälften av jordens befolkning är under 25 år – ett unikt läge i människans historia. Om stora ungdomsgrupper får utbildning som svarar mot arbetsmarknaden krav, blir gruppen såväl en tillgång som en stark köpkraft. I dag är arbetslösheten generellt två till tre gånger högre för ungdomar än för vuxna.

Allt för många unga hoppar av sin utbildning redan på grundskolenivå. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Av de 650 miljoner eleverna i grundskolan når 120 miljoner aldrig fjärde klass. Och 130 miljoner går i skolan men misslyckas med att lära sig det mest elementära. Vi konstaterar att de unga i dag och i framtiden som saknar de mest fundamentala kunskaper, som att läsa, skriva och räkna, har dåliga förutsättningar att hitta ett arbete som ger tillräckligt betalt för ett drägligt liv. Detta är lika sant för ungdomar i låginkomstländer som det är i höginkomstländer.

Det står klart att ansvariga regeringar måste satsa mer än hittills på grundutbildning. Kvaliteten på skolgången måste öka. Utmaningarna är olika mellan och inom länder. Men gemensamt för alla länder är att vi måste svara på hur vi ska kunna erbjuda arbete till unga och hur vi ska matcha utbildning mot arbetsmarknadens behov.

Det är viktigt att regeringar och privata aktörer finner innovativa sätt att skapa nya arbetstillfällen. Många ungdomar saknar de färdigheter som krävs för att möta arbetsmarknadens krav så det är centralt att kvalitetssäkra utbildningar och göra dem relevanta för det kommande arbetslivet. Världen och arbetsmarknaden ser inte ut som den alltid har gjort. En allt mer globaliserad värld knyter oss alla samma och kräver helt nya lösningar. Ungdomars sysselsättning är inte längre en fråga för varje land att lösa nationellt. Globaliseringen gör oss i allt större utsträckning beroende av varandra och vi måste ta fram gemensamma lösningar. Det arbetet kan inte vänta.

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör Sida

Mats Djurberg, generalsekreterare svenska Unescorådet


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän