debattartikel

Scania och Sida bildar skola

Uppdaterad: 19 juni 2014

Privata företag ska tjäna pengar. Svenskt statligt bistånd ska minska fattigdomen i världen. Traditionellt har dessa två världar bara marginellt korsat varandra. Stundtals har relationerna mellan företag och biståndsorganisationer dessutom varit präglade av stor misstro. Idag invigs en av våra första gemensamma satsningar - en helt ny typ av yrkesutbildning i Erbil i Irak, Swedish Transport Academy.

Publicerad i Dagens Industri 17 april 2012

Genom att vi på Scania och Sida har lagt ihop våra resurser och arbetat tillsammans har visionen av en bred och innovativ yrkesskola i Irak äntligen blivit verklig. Och vi vet att den är efterlängtad. Bristen på sysselsättning i norra Irak är skriande, som i så många andra konfliktdrabbade områden i världen. Vi vet också att just avsaknad av sysselsättning och inkomster är starka krafter som många gånger håller igång konflikter och krig.

Visst har företag och bistånd haft med varandra att göra förut. Främst genom att företagen tävlat om kontrakt att genomföra biståndsfinansierade utvecklingsprojekt i de svenska samarbetsländerna eller andra tjänster inom biståndet. Helt nytt är att vi nu hittar vägar för att samarbeta, var och en utifrån sina mandat och förutsättningar. Tanken är inte att företag ska få biståndsmedel. Tanken är heller inte att företag ska bli biståndsorganisationer. Tanken är att arbeta tillsammans för utveckling – när våra intressen sammanfaller. 

Det kan låta pretentiöst men vi tror att vårt projekt kommer att bidra till fred och stabilitet. Genom att många hundratals, och i förlängningen tusentals, unga irakier får tillgång till ytterst efterfrågade kunskaper inom fordonsmekanik, kommer de att kunna få kvalificerade anställningar eller kunna starta egna företag.

Istället för att Scania startade en skola för att tillgodose sina egna behov av kompetent arbetskraft i norra Irak och att Sida skulle bidra till en annan yrkesskola med syfte att öka sysselsättningen och minska fattigdomen i regionen, så kunde vi gemensamt satsa större och mer innovativt. Vi har kunnat förfina idéer samt tagit med fler i projektet som exempelvis FNs industriutvecklingsorgan, UNIDO, och språkföretaget EF. Avgörande har så klart varit samarbetet med irakiska myndigheter, och deras vilja att skapa en professionell kader av yrkesutövare samt minska arbetslösheten.

Skolan kommer till exempel att ta in minst 30 procent kvinnor vilket är ett genombrott i irakisk fortbildning. Vi har kunnat lägga till datakunskap, engelska och andra viktiga komponenter som hur man driver modern affärsverksamhet, vilket gör att de som tar examen från skolan blir mer än bara tekniskt yrkesskickliga. När skolan kommit igång kommer den att utbilda långt fler än vad som täcker Scanias behov och de som går kurserna är inte bundna till företaget för sin framtid utan kommer att vara del av en ny grupp unga med efterfrågad kompetens i Irak.

Målet är att tillsammans bidra till minskad fattigdom och miljöpåverkan, skapa fler och bättre jobb samt gynna tillväxt. På Sida ställer vi höga krav på att företagen vi samarbetar med på detta sätt tar ansvar för sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter. Företagen måste sträva efter att följa Global Compacts 10 principer, OECDs riktlinjer för multinationella företag och ILOs fundamentala konventioner. Scania å sin sida vill skapa långsiktig, hållbar utveckling där ett långtgående ansvar för de samhällen vi verkar i är en garant för denna långsiktighet.
När så våra intressen sammanfaller har vi en enorm kraft att gemensamt få ut så mycket mer av en insats. Om vi slutar tänka i stuprör där det vi gör inte avgränsat klassas som att antingen handla om vinst eller fattigdomsbekämpning – utan det som förenar dessa båda – får världens fattiga så mycket mer utveckling för pengarna.
Fler företag och biståndsorganisationer borde riva skygglapparna och våga hitta sätt att arbeta tillsammans. För en värld med mindre fattigdom gynnar alla.

Leif Östling, vd Scania
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör Sida


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän