Debattartiklar Arkiv 2012

  • Först när skolböckerna och vaccinet nått fram ska biståndspengarna betalas ut. Det är Sidas nya metod för att minska risker och öka insynen i biståndet. ...
  • Samtidigt som användande av internet och mobiltelefoni ökar kraftigt i världen och ny teknik blivit ett redskap i händerna på demokratiaktivister, så har många ...
  • Tiden är på väg att rinna ut för tvåstatslösningen när det gäller den israelisk-palestinska konflikten. Förutsättningarna för att kunna bygga upp en palestinsk ...
  • I Norrköping finns flera aktörer som har en viktig roll att spela i den globala utvecklingen. Det skriver Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör Sida.
  • Sverige driver på för att subventioner av vatten avvecklas eftersom det motverkar ett mer effektivt resursutnyttjande. Vi ser att detta slår hårdast mot de ...
  • Att investera i mark i fattiga länder har av vissa forskare och debattörer likställts med så kallad landgrabbing, att illegalt eller oetiskt överta mark. Men ...
  • Privata företag ska tjäna pengar. Svenskt statligt bistånd ska minska fattigdomen i världen. Traditionellt har dessa två världar bara marginellt korsat ...
  • Debatten om biståndet har stundtals varit missvisande, den borde utgå från hur modernt utvecklingssamarbete faktiskt fungerar. Svenskt bistånd ligger i ...
  • Den globala arbetslösheten för unga ligger på en av de högsta nivåerna hittills. Över 75 miljoner unga står utan formella arbeten. Vi kommer under mötet i ...