Myndighetsforum, 4-5 april

Publicerad: 28 november 2016

Sida välkomnar till ett diskussionsforum för svenska myndigheter som medverkar i utvecklingssamarbetet.

Datum: 4-5 april, 2017
Sista anmälningsdag: 27 mars, 2017
Plats: Sida Partnership Forum, Härnösand
Programansvarig: Maria Sjöström, Sida Partnership Forum
Praktiska frågor hänvisas till: Therese Mattsson, Sida Partnership Forum

Kostnader

Sida står för forumet, mat och logi. Resor till och från Härnösand bekostas av respektive myndighet.

Målgrupp

Operativa chefer eller motsvarande från svenska myndigheter som medverkar i utvecklingssamarbetet. Vi välkomnar maximalt två representanter från varje myndighet, med reservation för att vi vid många anmälningar enbart kan garantera en plats per myndighet.

Program

  • UD presenterar nyheter.
  • Sidas myndighetsprojektgrupp ger en lägesrapport om bl.a. GD-forum, Agenda 2030-arbete, förenklingsagendan, innovationsprojekt, m.m.
  • Goda förvaltningsmetoder och rättsstatsprinciper.
  • Information om EU Twinning och TAIEX.
  • Säkerhet för personal vid utrikes tjänsteresor och utlandsstationering.
  • Kapacitetsutveckling – hur kan vi myndigheter arbeta med det?
  • Nätverk för lärande informerar.

 


Sidansvarig: Sida Partnership Forum

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän