Kommunikation för utveckling del 2, 15-17 februari

Publicerad: 21 november 2016 Uppdaterad: 21 november 2016

Workshopen är en fortsättning på del 1 från hösten 2016.
Del 2 handlar om uppföljning och utvärdering av kommunikationsprojekt inom utvecklingssamarbetet. Under workshopen får du bland annat insikt i vilka verktyg och metoder som finns att använda och bra exempel på hur en utvärdering kan se ut.

Datum: 15-17 februari, 2017.
Tid: Kursen startar onsdagen den 15 februari kl.13.30 och slutar fredagen den 17 februari kl.12.00.
Sista anmälningsdag: 3 februari eller när workshopen är full.
Plats: Sida Partnership Forum, Härnösand.
Språk: Svenska
Ansvarig för workshopen: Maria Sjöström, Sida Partnership Forum.
Praktiska frågor: Therese Mattsson, Sida Partnership Forum

Kostnader

Sida står för kurskostnaden samt mat och logi. Resor till och från Härnösand bekostas av kursdeltagaren/organisationen.

Målgrupp

Workshopen riktar sig främst till dig som gått workshop del 1, Kommunikation för utveckling (augusti 2016). I mån av utrymme tar vi in kommunikatörer/kommunikationshandläggare på organisationer som får bidrag från Sida för informations- och kommunikationsverksamhet i Sverige.

Vi välkomnar maximalt två representanter från varje organisation.

Syfte

Att stärka arbetet med att strategiskt planera och utvärdera kommunikationsprojekt inom utvecklingssamarbetet.

Metod och innehåll

Workshopen fokuserar på uppföljning och utvärdering av kommunikationsprojekt inom ramen för strategin för informations- och kommunikationsverksamhet. Du får bland annat insikt i vilka verktyg och metoder som finns att använda och bra exempel på hur andra organisationer gjort. Under dagarna varvar vi teori med praktiska övningar och grupparbeten. Dessutom får du chans att utbyta erfarenheter med andra deltagare.

Delar av innehållet:

  • Vikten av att sätta mål för att kunna mäta och veta vad jag ska göra.
  • Målen i den nya informations- och kommunikationsstrategin (2016-2022) – vilka är de? Hur kan de mätas?
  • Vilka frågor behöver jag ställa för att kunna mäta – vad vill jag veta? Varför vill jag veta det? Hur ska jag använda resultaten? Vem ska jag fråga? Vad ska jag fråga?
  • Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ ansats – när passar vad?
  • Olika kvalitativa och kvantitativa metoder.
  • Hur gör jag urval och registerköp?
  • Hur ställer jag frågor – vikten av målgruppsanpassning och goda svarsalternativ.
  • Hur drar jag slutsatser – hur går jag från output till outcome, och vidare till impact?

Förberedelser

Närmare workshopen kommer vi att skicka ut ett mejl där vi vill att du skickar in en beskrivning av ett projekt med mål, målgrupp och vad du eller din organisation gjort för att nå målet. Beskrivningarna kommer sedan att kategoriseras och fungera som underlag för exempel och övningar under dagarna. Du behöver inte beskriva projektet i anmälan.

Obs! Vi kommer tyvärr inte att kunna diskutera utvärderingar av alla projekt.


Sidansvarig: Sida Partnership Forum

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän