Kursprogram 2017

Du som arbetar i en civilsamhällesorganisation, i en organisation inom näringslivet eller på en myndighet som är verksam inom svenskt utvecklingssamarbete kan anmäla dig till Sidas kurser och workshops. Utbudet består av metod- och ämneskurser inom olika prioriterade områden.

Sida anordnar även förberedelsekurser och återträffar för de olika resursbasprogrammen: PraktikantprogrammetMinor Field Studies (MFS), Junior Professional Officer (JPO), Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC), Bilaterala Biträdande Experter (BBE) och Junior Professionals in Delegation (JPD).

Kurserna hålls på Sida Partnership Forum i Härnösand. Nedan ser du vilka kurser som är aktuella just nu.

Ta chansen att fördjupa dig i ett ämne du är intresserad av!

  • This workshop gives you instruments on how to act when corruption is detected. You will also get the opportunity to participate in experience sharing and discussions on best practice with Sida, ...
  • En workshop som introducerar jämställdhet i utvecklingssamarbetet. Under dagarna får du bland annat lära dig om intersektionalitet, genusanalys samt relevanta koncept och tematiska områden inom ...
  • The course will enable participants to identify the key requirements for managing security within organisations working in complex and insecure contexts by practising essential techniques in risk ...