Kursprogram 2017

Du som arbetar i en civilsamhällesorganisation, i en organisation inom näringslivet eller på en myndighet som är verksam inom svenskt utvecklingssamarbete kan anmäla dig till Sidas kurser och workshops. Utbudet består av metod- och ämneskurser inom olika prioriterade områden.

Sida anordnar även förberedelsekurser och återträffar för de olika resursbasprogrammen: PraktikantprogrammetMinor Field Studies (MFS), Junior Professional Officer (JPO), Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC), Bilaterala Biträdande Experter (BBE) och Junior Professionals in Delegation (JPD).

Kurserna hålls på Sida Partnership Forum i Härnösand. Nedan ser du vilka kurser som är aktuella just nu.

Ta chansen att fördjupa dig i ett ämne du är intresserad av!

  • Sida bjuder in till ett dialogmöte med syfte att diskutera strategiska frågor som är kopplade till CSO-anslaget.
  • Kapacitetsutveckling inom ramen för utvecklingssamarbetet är en central fråga för genomförandet av Agenda 2030. Sida välkomnar i samarbete med MSB, Lunds Universitet och Nätverket för Lärande (N4L) ...
  • Sida välkomnar till ett diskussionsforum för svenska myndigheter som medverkar i utvecklingssamarbetet.
  • A training opportunity on supervising both for supervisors in organisations hosting Swedish interns and organisations sending out Swedish interns through the Youth Trainee Programme.
  • Ett tillfälle för dig som tidigare varit praktikant i en civilsamhällesorganisation att få träffa flera intressanta representanter från olika branscher som alla jobbar med utvecklingssamarbete. Du ...
  • Det här är en workshop som belyser hur korruption kan förebyggas. Du får bland annat lära dig om Sidas arbete med anti-korruption och arbeta i grupper med verkliga händelser. Under dagarna medverkar ...
  • How can your organisation integrate environment/climate change into your regular programme? The purpose of the course is to, in a practical way, identify how to manage environmental/climate related ...
  • Kursen är en del av praktikanternas förberedelse innan utresa och ger en fördjupad bild av globala rättvisefrågor och olika former av svenskt utvecklingssamarbete. Kursen förbereder också vistelsen i ...
  • Är du samhällsintresserad men ny på det här med globala utvecklingsfrågor och de Globala målen? Under en sommarvecka i Härnösand har du möjlighet att lära dig om globala utvecklingsfrågor, de Globala ...