Kursprogram 2017

Du som arbetar i en civilsamhällesorganisation, i en organisation inom näringslivet eller på en myndighet som är verksam inom svenskt utvecklingssamarbete kan anmäla dig till Sidas kurser och workshops. Utbudet består av metod- och ämneskurser inom olika prioriterade områden.

Sida anordnar även förberedelsekurser och återträffar för de olika resursbasprogrammen: PraktikantprogrammetMinor Field Studies (MFS), Junior Professional Officer (JPO), Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC), Bilaterala Biträdande Experter (BBE) och Junior Professionals in Delegation (JPD).

Kurserna hålls på Sida Partnership Forum i Härnösand. Nedan ser du vilka kurser som är aktuella just nu.

Ta chansen att fördjupa dig i ett ämne du är intresserad av!

  • Kursen är en del av praktikanternas förberedelse innan utresa och ger en fördjupad bild av globala rättvisefrågor och olika former av svenskt utvecklingssamarbete. Kursen förbereder också vistelsen i ...
  • En grundläggande kurs som ger dig ökad förståelse för Sidas förhållningssätt vad gäller resultatstyrning/RBM i planering, genomförande och uppföljning av projekt/program. Du får även chans att ...
  • En översiktskurs om det svenska utvecklingssamarbetet och vilken roll myndigheterna spelar. Du får bland annat lära dig om kontexten som utvecklingssamarbetet verkar i, resultat och risker samt om ...
  • This course gives you instruments on how to act when corruption is detected. You will also get the opportunity to participate in experience sharing and discussions on best practice with Sida, ...
  • En workshop som introducerar jämställdhet i utvecklingssamarbete internationellt och i Sverige. Dagarna varvas av föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Dessutom delar inbjudna ...
  • The course will enable participants to identify the key requirements for managing security within organisations working in complex and insecure contexts by practising essential techniques in risk ...