Kursprogram 2017

Du som arbetar i en civilsamhällesorganisation, i en organisation inom näringslivet eller på en myndighet som är verksam inom svenskt utvecklingssamarbete kan anmäla dig till Sidas kurser och workshops. Utbudet består av metod- och ämneskurser inom olika prioriterade områden.

Sida anordnar även förberedelsekurser och återträffar för de olika resursbasprogrammen: PraktikantprogrammetMinor Field Studies (MFS), Junior Professional Officer (JPO), Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC), Bilaterala Biträdande Experter (BBE) och Junior Professionals in Delegation (JPD).

Kurserna hålls på Sida Partnership Forum i Härnösand. Nedan ser du vilka kurser som är aktuella just nu.

Ta chansen att fördjupa dig i ett ämne du är intresserad av!

  • Är du samhällsintresserad men ny på det här med globala utvecklingsfrågor och de Globala målen? Under en sommarvecka i Härnösand har du möjlighet att lära dig om globala utvecklingsfrågor, de Globala ...
  • Kursen är en del av praktikanternas förberedelse innan utresa och ger en fördjupad bild av globala rättvisefrågor och olika former av svenskt utvecklingssamarbete. Kursen förbereder också vistelsen i ...
  • En grundläggande workshop om hur Sida och samarbetspartners arbetar med resultatstyrning, det vill säga planering, genomförande och uppföljning av projekt och program inom utvecklingssamarbetet.
  • En översiktskurs om det svenska utvecklingssamarbetet och vilken roll myndigheterna spelar. Du får bland annat lära dig om kontexten som utvecklingssamarbetet verkar i, resultat och risker samt om ...
  • This course gives you instruments on how to act when corruption is detected. You will also get the opportunity to participate in experience sharing and discussions on best practice with Sida, ...
  • En workshop som introducerar jämställdhet i utvecklingssamarbete internationellt och i Sverige. Dagarna varvas av föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Dessutom delar inbjudna ...
  • The course will enable participants to identify the key requirements for managing security within organisations working in complex and insecure contexts by practising essential techniques in risk ...