Kursprogram 2017

Du som arbetar i en civilsamhällesorganisation, i en organisation inom näringslivet eller på en myndighet som är verksam inom svenskt utvecklingssamarbete kan anmäla dig till Sidas kurser och workshops. Utbudet består av metod- och ämneskurser inom olika prioriterade områden.

Sida anordnar även förberedelsekurser och återträffar för de olika resursbasprogrammen: PraktikantprogrammetMinor Field Studies (MFS), Junior Professional Officer (JPO), Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC), Bilaterala Biträdande Experter (BBE) och Junior Professionals in Delegation (JPD).

Kurserna hålls på Sida Partnership Forum i Härnösand. Nedan ser du vilka kurser som är aktuella just nu.

Ta chansen att fördjupa dig i ett ämne du är intresserad av!

  • Ett tillfälle för dig som tidigare varit praktikant i en civilsamhällesorganisation att få träffa flera intressanta representanter från olika branscher som alla jobbar med utvecklingssamarbete. Du ...
  • Kursen är en del av praktikanternas förberedelse innan utresa och ger en fördjupad bild av globala rättvisefrågor och olika former av svenskt utvecklingssamarbete. Kursen förbereder också vistelsen i ...
  • Är du samhällsintresserad men ny på det här med globala utvecklingsfrågor och de Globala målen? Under en sommarvecka i Härnösand har du möjlighet att lära dig om globala utvecklingsfrågor, de Globala ...