Upphandlingar

Sida Procurement Guidelines

Uppdaterad: 7 december 2017

Sida Procurement Guidelines SPG är ett regelverk som Sida använder främst när upphandlingsreglerna i ett partnerland inte lever upp till de krav Sida ställer.

SPG bygger på Världsbankens rekommenderade regler men följer även EU:s direktiv och riktlinjer för upphandlingar samt de rekommendationer som OECD:s organ Development Assistance Committee (DAC) har fastställt.

Sidas riktlinjer för ekologisk hållbarhet
Upphandlingar där Sida är inblandat ska följa Sidas riktlinjer för ekologisk hållbarhet i offentlig upphandling.

Sidas riktlinjer i sin helhet
Sida Procurement Guidelines


Sidansvarig: Enheten för upphandling och intern service

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän