Logotyp

Logotyp Sverigelogotypen

Uppdaterad: 13 juni 2014

När Sverige finansierar ett utvecklingsprojekt inom det svenska biståndet används Sverigelogotypen som framtagen som en del i transparensgarantin. Genom logotypen ökar vi synligheten för svenskt bistånd och ger därmed större möjligheter till öppenhet och ansvarsutkrävande.

Logotypen kan användas:
- för svenskfinansierade biståndsinsatser utomlands,
- i samband med biståndsinsatser där Sidas eller ambassadens logotyp tidigare använts, exempelvis informationsmaterial, skyltar, byggnader, bilar eller flaggor,
- när andra givares logotyper används,
- av andra statliga aktörer i samband med genomförandet av biståndsinsatser utomlands,
- av organisationer från civila samhället när det handlar om statligt finansierade eller delfinansierade insatser,

Organisationer kan använda både Sverigelogotypen och den egna organisationens logotyp parallellt, precis som tidigare. Myndigheter kan använda både Sverigelogotypen och den egna myndighetens logotyp vid insatser som inte är helfinansierade från biståndsbudgeten. Däremot ska Sidas eller ambassadens logotyp inte användas tillsammans med Sverigelogotypen.

Sveriges roll i sammanhanget ska framgå när logotypen placeras på andras material oavsett om det gäller tryckt eller elektroniskt material.

Om sammanhanget där logotypen förekommer inte talar för sig själv bör en kompletterande text/formulering finnas med om Sveriges roll.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän