Grafiska riktlinjer

Sidas bildspråk

Uppdaterad: 13 juni 2014

De bilder vi använder är viktiga för att förmedla en trovärdig bild av vår verksamhet.

Därför har vi en bildstrategi med fyra bildtyper. Den ger dig riktlinjer för hur du ska fotografera för att illustrera berättelser om bistånd och de människor som berörs av Sidas verksamhet.

Naturligtvis finns det ett behov av andra typer av bilder, men de bilder vi väljer ska i så stor utsträckning som möjligt finnas i någon av dessa typer.

Överblick - "The Big Picture"

Dessa bilder behöver inte innehålla människor, de tjänar till att etablera en miljö eller belysa frågor relaterade till projekt, som t ex torka, hållbar utveckling, utbildning eller fattigdom. Stilen på den här typen av bilder bör vara enkel, grafisk och inte innehålla för många detaljer.

Lösningar

Dessa bilder föreställer människor i positiva situationer. De fokuserar på de positiva resultaten av biståndsprogram runt om i världen där människor blivit hjälpta till självhjälp. Här är olika former av aktivitet viktiga.

Detaljer

Närbilder som ger betraktaren en känsla av att vara nära en händelse eller ett objekt och ger berättaren chans att belysa något speciellt i en artikel eller rapport.

Hjältar

Hjältebilderna ska skapa en relation med betraktaren. De är bilder på människor som med ögonkontakt och självförtroende riktar sig till oss och skapar närhet. Bilder som symboliserar varje människas egen kraft och vilja till utveckling.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän