Tre deltagare i en ITP-kurs om klimatförändringar arrangerad av SMHI.
Foto: Susanna W. Ahlfors
Kurser och utbildning

International Training Programmes, ITP

Sidas internationella utbildningsprogram (ITP) erbjuder kurser för personer i utvecklingsländer som kan skapa bestående förbättringar inom områden som till exempel miljö, energi, hälsa och mänskliga rättigheter.

Internationalla flaggor under ett Världsbanken/IMF-möte i Istanbul.
Foto: World Bank
Kurser och utbildning

Andra utbildningsmöjligheter

Inom ramen för vårt Resursbasprogram arrangerar vi två kompetensprogram : Yngre Konsultprogrammet (YK) och Bilaterala Biträdande Expertprogrammet (BBE). Unga chefer och opinionsbildare från olika delar av världen kan delta i Svenska Institutets ledarskapsprogram.

Sida Partnership Forum
Foto: Fredrik Persson
Kurser och utbildning

Sida Partnership Forum

Sidas kursgård i Härnösand, Sida Partnership Forum, erbjuder utbildning, kompetensutveckling och mötesplatser för Sidas svenska samarbetspartners inom utvecklingssamarbetet. Kursverksamheten vänder sig framförallt till myndigheter, civila samhällets organisationer och näringslivets organisationer. Sida Partnership Forum bidrar även till att utveckla den svenska resursbasen genom att erbjuda förberedelsekurser och hemkomstseminarier för praktikanter, universitetsstudenter och deltagare i Sidas utbildningsprogram.

2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.