Arbete på en lokal hälsovårdsmyndighet i Sri Lanka.

Arbete på en lokal hälsovårdsmyndighet i Sri Lanka.

Foto: Simone D. McCourtie/World Bank

Offentlig sektor

Samverkan med offentlig sektor

Publicerad: 8 juni 2009 Uppdaterad: 12 september 2014

Det finns många möjligheter för svensk offentlig sektor att engagera sig i utvecklingssamarbeten med länder utanför EU. En speciell form av samarbete är Twinning som finansieras av EU och där Sida finansierar själva ansökningsprocessen. Twinning innebär att statliga myndigheter bidrar till att stärka sin motsvarighet i ett samarbetsland.

Sedan 1998 har cirka 50 svenska myndigheter medverkat i olika Twinningprojekt för att bidra till EU-anpassning eller annan typ av utveckling. För närvarande pågår Twinningprojekt med svenska parter i bl a Egypten och Kroatien.

Samarbeten mellan myndigheter
Twinningmetoden går ut på att exempelvis myndigheter samarbetar med sin motsvarighet i mottagarlandet. Utöver detta finns möjlighet för enskilda tjänstemän med efterfrågad kompetens att bistå utländska myndigheter med sakkunskap och erfarenhet. Detta görs vanligtvis genom TAIEX-programmet.

Samarbeten kan även handla om regelrätta partnerskap, som exempelvis mellan kommuner, landsting eller regioner.

Snabbare utveckling
Tanken med dessa utvecklingssamarbeten är att den berörda organisationen utvecklas snabbare än vad som annars hade varit möjligt. Ett villkor är att samarbetet sker utifrån de berörda organisationernas kulturella, politiska, ekonomiska och sociala förutsättningar.

Twinningsamarbeten löper vanligtvis tills de inblandade parterna har uppnått sina projektmål, vilket inte sällan kan ta uppemot åtta, tio år. De enskilda projekten varar i 18 månader. Därefter brukar samarbetet fortsätta i betydligt mindre omfattning.

En fördel med Twinning är att de berörda organisationerna vanligtvis har god kännedom om varandras verksamhet och kompetens efter projekttiden. En annan fördel med Twinning är att metoden kan användas inom en mängd olika områden.

Sida sätter upp ramarna
Twinning utgör bara en liten del av de projektsamarbeten som  finansieras av Sida. I de fallen är samarbetet underordnat de mål och förutsättningar som gäller för svenskt utvecklingssamarbete, inte minst inom områden som demokratiutveckling och mänskliga rättigheter.

Detta betyder att Sida sätter upp ramarna för projektet tillsammans med respektive land. Sedan är det upp till inblandade parter från den offentliga sektorn att själva komma överens om konkreta projektmål.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän