Så här gör du för att samarbeta

Att söka bidrag genom ramavtal

Uppdaterad: 18 mars 2015

Sida har för närvarande ramavtal med 18 svenska civilsamhällesorganisationer.

För att en sökande organisation ska få ett ramavtal med Sida krävs att de uppfyller vissa fastställda kriterier. En omprövning av rambehörigheten kan komma att göras inför en ny avtalsperiod.

Svenska civilsamhällesorganisationer som inte har ramavtal med Sida kan istället söka bidrag genom någon av de vidareförmedlande ramorganisationerna, och får då även ett indirekt samarbete med Sida. En organisation som vill inleda samarbete ombeds kontakta Forum Syd, den svenska civilsamhällesorganisation som erhåller störst rambidrag från Sida. 

En lokal civilsamhällesorganisation i ett utvecklingsland som vill inleda ett samarbete med Sida ombeds också kontakta någon av de befintliga ramorganisationerna.

Läs mer om Sidas stöd till svenska organisationer genom ramavtal

Information om möjligheten att ansöka om ramstatus kommer att publiceras på Sidas hemsida när det är aktuellt.


Sidansvarig: Enheten för civila samhället

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän