Så här gör du för att samarbeta

Att söka bidrag genom ramavtal

Uppdaterad: 6 juli 2017

Sida har för närvarande ramavtal med 19 svenska civilsamhällesorganisationer.

För att en sökande organisation ska få ett ramavtal med Sida krävs att de uppfyller vissa fastställda kriterier. En omprövning av rambehörigheten kan komma att göras vid ett senare tillfälle. Information om möjligheten att ansöka om rambehörighet kommer att publiceras på Sidas hemsida när och om det blir aktuellt.

Svenska civilsamhällesorganisationer som inte har ramavtal med Sida kan istället söka bidrag genom någon av de vidareförmedlande ramorganisationerna, och får då även ett indirekt samarbete med Sida. En organisation som vill inleda samarbete ombeds kontakta Forum Syd, som är den vidareförmedlande svenska civilsamhällesorganisation (CSO) med ramavtal med Sida och som handlägger ansökningar från organisationer som söker stöd för samarbete med en lokal civilsamhällesorganisation i ett utvecklingsland. Forum Syd fungerar som en paraplyorganisation för ca 160 CSOs som arbetar med utvecklingssamarbete inom ett brett spektrum av frågor.

En lokal civilsamhällesorganisation i ett utvecklingsland som vill inleda ett samarbete med Sida ombeds i första hand kontakta Forum Syd eller, om lämpligt någon av de övriga ramorganisationerna.

Läs mer om Sidas stöd till svenska organisationer genom ramavtal


Sidansvarig: Enheten för civila samhället

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän