Så här gör du för att samarbeta

Att söka bidrag för humanitärt bistånd genom civilsamhället

Uppdaterad: 7 december 2015

Nya aktörer har möjlighet att ansöka om behörighet som strategisk partnerorganisation för att genomföra humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet en gång vart fjärde år, i samband med att Sida lanserar en ny strategiperiod för samarbetet.

För att en sökande organisation ska få bli en strategisk partner till Sida krävs att de uppfyller vissa fastställda kriterier. En omprövning som strategisk partnerorganisation kan komma att göras inför en ny avtalsperiod. 

Till skillnad från vid ramavtal så har organisationer som inte får strategiskt partnerskap med Sida för humanitära insatser, inga möjligheter att söka pengar från anslaget via en Ramorganisation som Forum Syd.

Ansökningsomgången för denna period har redan genomförts. För närvarande är inga nya ansökningstillfällen utsatta.

Läs mer om Stöd till humanitärt bistånd genom civilsamhället.


Sidansvarig: Enheten för civila samhället

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän