Lektion i en skola för föräldralösa barn i Uganda, som stöds av Rädda barnen, en av Sidas ramorganisationer.

Lektion i en skola för föräldralösa barn i Uganda, som stöds av Rädda barnen, en av Sidas ramorganisationer.

Foto: Helena Landstedt

om samarbetet med det civila samhället

Stöd till svenska organisationer genom avtal om rambidrag

Uppdaterad: 6 juli 2017

Sida stödjer ett antal svenska organisationer och deras utvecklingssamarbete genom fleråriga avtal om rambidrag. Ramorganisationerna kanaliserar Sidas stöd till såväl utveckling av det civila samhället i samarbetsländer som till kommunikationsinsatser i Sverige.

Samarbetet mellan Sida och de organisationer myndigheten ingår avtal om rambidrag med är långsiktigt. Idag har Sida avtal med 19 ramorganisationer. De får bidrag för sin egen verksamhet och genomför utvecklingssamarbetet på eget initiativ och ansvar, inom de riktlinjer som angetts av Sida. Det sammanlagda rambidraget för 2017 uppgår till cirka 1,78 miljarder kronor.

Målet med Sidas stöd till svenska organisationer i civilsamhället är: att de i sin tur stärker kapaciteten hos det civila samhällets aktörer i utvecklingsländer, att civila samhället tillsammans arbetar rättighetsbaserat i sina roller som röstbärare och organisatör av tjänster, samt en stärkt demokratisering och ökad respekt för fattiga och diskriminerade människors mänskliga rättigheter.

Beslut om en svensk organisations behörighet att ingå avtal om rambidrag med Sida sker genom en bedömning gentemot specifika kriterier. Sidas direkta samarbete med svenska civilsamhällesorganisationer (CSO) sker genom ramavtalen, men genom de vidareförmedlande ramorganisationerna har Sida dessutom ett indirekt samarbete med övriga svenska organisationer. I dessa fall vidareförmedlas Sidas bidrag till en svensk organisation, vanligen en medlemsorganisation, vilken i sin tur bedriver utvecklingssamarbete med en lokal samarbetspartner i utvecklingsländer. Läs mer om de projekt som genomförs via de svenska ramorganisationerna i Sidas CSO-databas.

De 19 svenska civilsamhällesorganisationerna som Sida har avtal om rambidrag med är:

Forum Syd

Union to Union

Olof Palmes Internationella Center

Pingst FF

MyRight - Empowers people with disabilities

Svenska missionsrådet

Afrikagrupperna

Diakonia

We Effect

Naturskyddsföreningen

Rädda Barnen

Svenska Kyrkan

Plan International Sverige

RFSU

Världsnaturfonden

Individuell Människohjälp

Kvinna till Kvinna

Svenska Afghanistankommittén

Svenska Röda Korset

 

Så här gör du för att söka stöd från ramanslaget


Sidansvarig: Enheten för civila samhället

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän