Räkenskaperna gås igenom i ett mikrofinansprojekt i Bangladesh.
Foto: Anders Gunnartz

Foto: Anders Gunnartz

Så fungerar upphandlingar hos Sida

Svensk biståndspolitik förändras ständigt och därmed också Sidas sätt att arbeta. I dag sker väldigt få upphandlingar i Sidas regi. Vi upphandlar konsulttjänster, samarbeten med myndigheter och inköp av tjänster som vi behöver för att bedriva vår verksamhet. Upphandlingarna utannonseras på vår egen sida på Kommers Annons.

Vanliga frågor om upphandlingar

Vilka regler gäller för Sidas upphandlingar?
Kan jag återanvända underlaget från ett tidigare anbud?
Hur lång tid tar det att fylla i ett anbud?

Här kan du få svar på frågor, en Q&A för dig som deltar i Sidas upphandlingar.

 

Sida Procurement Guidelines

Sida Procurement Guidelines SPG är ett regelverk som Sida använder i upphandlingar där internationella samarbetspartners är inblandade. Sida använder också SPG när upphandlingsreglerna i ett partnerland inte lever upp till de krav Sida ställer. 

2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.