Makerere University i Uganda får forskningsstöd av Sida. 
Foto: Makerere University

Makerere University i Uganda får forskningsstöd av Sida. Foto: Makerere University

Forskare & Universitet

Ansöka om forskningsanslag: vem är berättigad?

Publicerad: den 17 juni 2009

Uppdaterad: den 24 juli 2013

I stället för att ge bidrag till personer ger Sida huvudsakligen stöd till universitet och forskningsinstitut i utvalda länder. För närvarande är följande länder prioriterade Bolivia, Etiopien, Mocambique, Rwanda, Tanzania och Uganda.

Bidragsmottagarna utgörs framförallt av forskningsorganisationer, universitet och forskningsinstitut i samarbetsländer, men även regionala forskningsnätverk och internationella forskningsprogram.

Sida inriktar sig normalt på att stödja forskning vid universitet som har en central position i de nationella forsknings- och utbildningssystemen i de prioriterade länderna.

Sidas Program för utvecklingsforskning (U-Forsk)

U-Forsk är ett program där forskare vid svenska universitet, högskolor och andra svenska forskningsinstitut kan ansöka om bidrag. Enligt ett regeringsbeslut överfördes programmet i sin helhet till Vetenskapsrådet den 1 januari 2013. Det betyder att Vetenskapsrådet hanterar alla ansökningar, beviljningar, utbetalningar och rapporteringar efter detta datum. 

För mer information se Vetenskapsrådets hemsida . 
Läs mer om flytten till Vetenskapsrådet

Swedish Research Links

Swedish Research Links-programmet främjar forskningssamarbete mellan forskare i Sverige och Asien, Mellanöstern/Nordafrika, Afrika och Latinamerika. Målet är att bidra till ömsesidig vetenskaplig och socioekonomisk utveckling i de länder som deltar i samarbetet. Även detta program har överförts till Vetenskapsrådet. Detaljerad utlysningsinformation finns på Vetenskapsrådets hemsida

Andra utlysningar inom forskningssamarbetet annonseras på www.sidaresearch.se.  

Sidansvarig:

 
Tipsa en vän
Dela
2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.