Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete - en presentation

Kenyanska flickor visar upp menskoppen Ruby Cups
Foto: Ruby Cup

Innovationer ger nya lösningar

Innovation och flexibilitet ska genomsyra hela Sidas biståndsarbete. Genom att stödja nya idéer, samarbetsformer, partners och finansieringsformer kan Sida bättre arbeta för att minska fattigdom och förtryck.

Aktörssamverkan
Marknad i Gaborone
Foto: Elsa Håstad/Sida

Slutrapportering

December 2013 var den sista månaden för de nära 200 projekt som pågår inom ramen för aktörssamverkan i de sju selektiva samarbetsländerna. Många spännande och intressanta resultat finns att lyfta, och vi har här samlat lite tips och råd för er som ska slutredovisa projekt under året som kommer.

Samverkan med näringslivet
Woman with glasses
Foto: iStockphoto

Näringslivet driver på innovation, investeringar och tillväxt, vilka har en avgörande roll för utveckling. Samverkan med näringslivet är därför viktigt för Sidas arbete med att bidra till en rättvis och hållbar utveckling.

[Unknown]
Bildbank

Ladda ner och använd Sidas bilder

I vår bildbank kan du söka på och ladda ner de bilder Sida har äganderätt till. Skriv in ett nyckelord och klicka på sök eller bläddra dig fram en sida i taget.

Bidrag till organisationer
Kondomdistribution i Afrikagruppernas hantverksprojekt Ohandje, norra Namibia. Afrikagrupperna är en av Sidas ramorganisationer.
Foto: Afrikagrupperna

Sidas stöd till civilsamhällesprojekt

I den så kallade CSO-databasen kan du söka information om vilka svenska organisationer i det civila samhället som får bidrag, vilka insatser de i sin tur driver samt med hur mycket pengar.

[Unknown]

Kurser och utbildningar i Härnösand

Sida Partnership Forum vänder sig till företrädare för näringsliv, förvaltning, offentlig sektor, akademi och det civila samhället. I centrum för verksamheten står kursverksamheten i Härnösand och de seminarier om fattigdomsbekämpning som vi regelbundet arrangerar

Forskningssamarbete
HIV/AIDS-forskning i Botswana.
Foto: Foto: Jon Hrusa/EPA/Scanpix

Sida bidrar till att bygga upp forskningskapacitet på universitet i låginkomstländer för att länderna själva ska bidra till sin utveckling. Forskningsstödet är långsiktigt och omfattar t.ex. hälsa, nya jordbruksmetoder, miljöproblem och ekonomisk utveckling.

Myndighetssamverkan

Twinningsamarbete innebär att svenska myndigheter bidrar till att bygga upp kompetens i samarbetsländernas myndigheter i enlighet med EU:s normer. TAIEX-programemt finaniserar utbyte mellan tjänstemämn i EU-länder och grannländer som vill in i unionen.

2013
Årsredovisning 2013
Foto: Sida

Sidas årsredovisning

I Årsredovisningen 2013 beskriver vi vad vi åstadkommit under året i siffror och ord. Bakom alla siffror och exempel finns de flickor, pojkar, män och kvinnor som får del av en värld som blir bättre för allt fler.

Videoportal
Videportal
Foto: Sida

I vår videoportal hittar du intervjuer, projektberättelser och filmade seminarier. Klicka på länken!

Sverige har givit stöd till Ugandas vatten- och sanitetssektor i över tio år. Viktiga framsteg har stärkt Ugandas institutioner som hanterar vattenresurser.
Foto: Helen Holm

Så blir en insats till

Varför väljer Sida att stödja just demokratiaktivister i Tunisien eller sjukhus i DR Kongo? Ger biståndet bra resultat hos bönder i Bolivia eller bidrar man till utveckling genom att stödja marknadsutveckling i Östafrika? Det är många faktorer som spelar in när Sida väljer att stödja en biståndsinsats.

Säg nej till korruption
Foto: Scanpix

Förhindra korruption är en viktig del av biståndet

Korruption slår mot fattiga, hämmar tillväxten och hindrar den demokratiska utvecklingen. Att hantera risker och förhindra missbruk av anslagen är en viktig del av Sidas arbete. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Nu utvecklas det förebyggande arbetet mot korruption ytterligare.

Basinformation om svenskt bistånd
Tecla David, honungsproducent
Foto: Klas Palm

Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.