Evaluation of the Sida Supported Programme of the International Association of Universities - Final Report

Publication
Author:
Ian Christoplos, Lily Salloum Lindegaard and Kevin Kelpin
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)Description:
2014:25 Sida Decentralised Evaluation / Denna utvärdering av Sidas stöd till International Association of Universities (IAU) har funnit föreningen vara mycket relevant i förhållande till svensk politik och de behov som särskilt mindre universitet i länder som låg- och medelinkomst. Vissa aktiviteter, särskilt sådana som drivs av inbördes utbyte, har varit ganska effektiv, och IAU fyller en viktig och unik nisch. Men i den mån som många aktiviteter har lett till faktiska resultat är oklart. Utvärderingen rekommenderar att IAU prioritera och fokusera sitt utbud av aktiviteter för att bygga på sina styrkor i samband med Mobilis-ning peer-engagemang för att stödja universitetets ledare att följa framväxande trender inom den högre utbildningen och för att förstå hur man bäst bemöta utmaningar i internationalisering och förändrade normer.pages:74