Evaluación de medio término del proyecto: Nodo de Saneamiento Sostenible Descentralizado como plataforma de conocimiento y generación de impacto en soluciones sostenibles NSSD 2012-2015 - Informe final

Publication
Author:
Thomas Alveteg and Teresa Gutierrez
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)Description:
2014:20 Sida Decentralised Evaluation / Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer från halvtidsöversynen (MTR) i det svenska stödet till skapandet av en kunskaps nod om decentraliserat hållbar sanitet i Bolivia (NSSD Bolivia).pages:0