• 2014-06-25 Publikation

  Evaluation of Results of Support to Land Administration Systems in Belarus and Georgia, from 1998 to 2014 - Final Report

  I denna rapport presenteras resultaten från utvärderingen av två projekt som genomförs av Lantmäteriet (Den svenska Mapping, Fastighets och Land Registration Authority): "Utveckling av Real Property Market i Vitryssland" och "Capacity Building & Förbättrade Client Services vid National Agency of Public Registry (NAPR) i Georgien ". Utvärderingen fokuserar på medellång till lång räckvidd resultaten ...

  Leif Danielsson , Mykhailo Cheremshynskyi , Johanna Lindström

 • 2014-06-24

  Sida’s handling of suspicions of corruption

  Description: ANNUAL REPORT 2013 / Sida har fått sammanlagt 140 rapporter om misstankar om korruption under 2013, av 35 rapporter avser misstankar bland Sidas ramorganisationer. Majoriteten av rapporterna hänför sig till fall där misstänkta partnern använda Sida-medel för andra ändamål än de som avtalats, samt misstänkt brott. Endast sex av de ...

 • 2014-06-18 Publikation

  Evaluation of Women for Afghan Women - Family Guidance Center and Shelter in Mazar-e-Sharif - Final Report

  Detta är en bedömning av det svenska stödet till kvinnor för afghanska kvinnors Family Guiding Centre och Shelter (FGC) i Mazar-e- Sharif, Afghanistan under 2008-2014. Utvärderingen fokuserar på effektivitet, relevans och hållbarhet i arbetet. Den leverans av tjänster och öka medvetenheten på FGC analyseras ur ett rättighetsbaserat synsätt, jämställdhet och barn perspektiv. FGC har lyckats sköta ett ...

  Annica Holmberg , Parvaneh Ghorbani

 • 2014-06-03 Publikation

  Review of modalities for supporting the Georgian state authorities - Final Report

  Detta är en översyn av erfarenheter från Sveriges stöd via svenska myndigheter till sju systerbyråer i Georgia, och en slutlig översyn av det svenska stödet till Public Service Development Agency (PSDA). Översynen rekommenderar att ambassaden för liknande partnersamverkan i framtiden: 1) använder svenska myndigheter med erfarenhet av utveckling, 2) helst stöd mogna Georgiska myndigheter, 3) göra fast ...

  Klas Markensten , Vera Devine

 • 2014-06-24 Publikation

  Sida’s handling of suspicions of corruption

  Sida har ökat transparensen i hanteringen av korruptionsmisstankar under 2014 genom att börja publicera sammanfattningar av avslutade ärenden, s.k. avslutspromemorior på Open Aid. Under året har Sida fått in sammanlagt 144 anmälningar om korruptionsmisstankar, som har lett till någon form av utredning. Av dessa avser 42 stycken misstankar inom Sidas ramsamarbete. Sådana anmälningar utreds av ramorganisationerna ...