Sida’s Support to the World Health Organization (WHO) 2012

Publication
Description:
Portfolio Overview Sida 2012 / Under 2012 bidrog Sida till tre WHO -program , med ett sammanlagt belopp om 145 MSEK utbetalats . Sida har under senaste åren gått från programstöd för att ge kärn frivilliga bidrag, CVCA , som ett sätt att stärka WHO: s finansiering effektivitet. Detta steg har vidtagits för att begränsa vilken grad Sida använder WHO som en kanal för bilateralt land och regionala program. Under 2012 var 65 MSEK tillhandahålls som kärna frivilligt bidrag, vilket är en ökning jämfört med de två föregående åren . Program stöd 5 MSEK har dock förutsatt att stödja Internationella Health Partnership, IHP + , vilket är ett gemensamt sekretariat mellan WHO och Världsbanken och kan inte fi nansieras genom den CVCA . Syftet med IHP + är att stärka banden mellan utvecklingseffektivitet, allmän sjukförsäkring och bättre hälsoresultat. Det betonar landets ledarskap och anpassning till nationella hälsostrategieroch planer . Sverige rankas som den 6: e största medlemsstat leverantör av frivilliga bidrag .pages:2