Challenge Funds

Publication
Description:
Collaboration with the private sector / För att uppmuntra den privata sektorernas bidrag till utveckling och fattigdom lindring, Challenge Funds inbjuder företag att konkurrera om stöd för bra idéer på samma sätt som forskare får söka medel från en forskningsstiftelse. Projektförslag mäts mot varandra i en utvärderingsprocess baserat på förutbestämda och fastställda kriterier.pages:2