Maj 2012

 • 2012-05-22

  Swedish Bilateral Support to Environmental Capacity Development – Overview of Key Results and Lessons Learned

  Author: Daniel Slunge and Emelie César Description: Klimatförändringar och miljöförstöring utgör allvarliga hot mot fattigdomsbekämpning och demokratisk utveckling. För att möta dessa utmaningar behöver effektiva miljöledningssystem utvecklas. Detta uppnås genom behöriga, väl fungerande och demokratiskt offentliga institutioner på regional, ...

 • 2012-05-16 Publikation

  Environmental and Climate Change Indicators

 • 2012-05-16

  Aiding the Peace A Multi-donor Evaluation of Support to Conflict Prevention and Peacebuilding Activities in Southern Sudan 2005–2010

  Author: Jon Bennett, Sara Pantuliano, Wendy Fenton, Anthony Vaux, Chris Barnett, Emery Brusset Series: Serier – Joint Evaluation Description: Joint Evaluation 2010:2 / Utvärderingen bedömer givarstöd för att förebygga konflikter och fredsbyggande aktiviteter i södra Sudan under perioden 2005 till 2010. Man undersöker det internationella samfundets ...

 • 2012-05-16 Publikation

  Sudan Södra Sudan bygger sin framtid

  Sverige ger ett omfattande bistånd till Sudans hårt drabbade befolkning. Miljoner internflyktingar, inte minst i Darfur, får ett stort humanitärt stöd. I södra Sudan, där relativ fred råder, arbetar Sverige idag med att stödja en fredlig utveckling och framväxten av en fungerande demokratisk stat. Kvinnors lika rättigheter och möjligheter är prioriterade.

 • 2012-05-16 Publikation

  Evaluation of the Exchange and Technical Assistance between the Swedish Police and the National Police in Nicaragua

  Den nicaraguanska polisen är känd för sin professionalism och organisationsnivå och åtnjuter respekt och förtroende bland befolkningen. Modellen för deras polisarbete, Proaktiv närpolisverksamheten Model (PCP), kännetecknas av ett förebyggande, proaktivt och gemenskap synsätt. Sveriges och Nicaraguas nationella polis har samarbetat för att stärka och förbättra den nicaraguanska polisens modell genom ...

  Viola Boelscher , Clotilde Gouley , Annina Mattsson

 • 2012-05-15

  Swedish Development Cooperation in Central Asia through Sida from 1997–2010

  Description: An Overview / Den svenska internationella utvecklingssamarbetet avslutas efter fjorton års givande av bistånd i Centralasien och man har begärt att Sveriges regering ska dokumentera detta stöd. Denna rapport ger en översikt av historien i det svenska utvecklingssamarbetet i Centralasien, inklusive hur medel fördelats och hur ...

 • 2012-05-15 Publikation

  Strengthening local community capacities

  Success Story

  Kenya har varit hem för ett stort antal somaliska flyktingar i nästan två decennier. De viktigaste flyktinglägret är i Dadaab nära Kenya / Somalia gränsen. De tre lägren - IFO, Dagahaley och Hagadera - har varit i drift sedan 1995 och har en sammanlagd befolkning på cirka 260,4431. Det hade varit en begränsad grad av strukturerad lägret ledning i Dadaab sedan 1995. Under 2007, FN: s flyktingkommissariat ...

 • 2012-05-15 Publikation

  Healthcare Transition

  Success Story

  Läkare Utan Gränser i Schweiz har gett akutsjukvård i nordöstra Kongo sedan 2001. År 2003 blossade en intensiv konflikt mellan olika rebellgrupper upp över Ituri District. Tillgång till Bunia General Hospital hindrades av etniska divisioner och otrygghet. Läkare Utan Gränser, med Sida humanitärt bistånd inrättade Bon Marché-sjukhus i ett skyddat område av Bunia för att möta det ökade vårdbehovet, vilket ...

 • 2012-05-15 Publikation

  Emergency Response

  Success Story

  UNICEF har ansvarat för befolkningsomflyttningar och naturkatastrofer i östra Demokratiska republiken Kongo i över ett decennium. Östra Kongo är ökänt för sina chockerande nivåer av sexuellt våld, stora befolkningsförflyttningar och cykliska epidemier av smittsamma sjukdomar. Det är ett område som fortfarande är i krig, trots regionala försoningsinsatser, med pågående strider mellan den kongolesiska ...

 • 2012-05-15 Publikation

  Rubble clearance and demolition in West Sumatera

  Den 30 september 2009 inträffade en jordbävning som mätte 7,6 på Richterskalan West Sumatera kl 17:16 lokal tid. Epicentrum var 45 km väst-nordväst om hamnstaden Padang. Ett andra skalvet som mätte 6,2, inträffade 22 minuter senare. Detta följdes av ett tredje skalv på 6,8 som kom tidigt påföljande morgon i ett inre område, 225 km sydost om Padang. Padang Pariaman District har drabbats hårdast av jordbävningar ...

Visar 1 av 10 av totalt 27