April 2012

 • 2012-04-30 Publikation

  The Concept of Human Rights

 • 2012-04-30 Publikation

  Jämställdhet inom det territoriella Östersjösamarbetet

 • 2012-04-30

  Aktiva metoder – en handbok i att leda lärande

  Author: Sanna Ingelstam-Duregård Description: Målet för utvecklingssamarbetet är ”att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”. När målet formuleras för fattigdomsbekämpning skapas också vägen dit. ”Aktiva metoder – en handbok i att leda lärande” är tänkt att vara ett stöd i planering av ...

 • 2012-04-26

  Support to Internally Displaced Persons: Learning from Evaluation. Synthesis Report of a Joint Evaluation Programme

  Author: John Borton, Margie Buchanan Smith, Ralf Otto Description: Joint Evaluation 2005:1 / I maj 2003 enades en grupp företrädare för givarorganisationer om en gemensam utvärderingsprocess med fokus på temat stöd till internflyktingar. Denna sammanfattande rapport är baserad på 17 rapporter om verksamheter i tio länder: Angola, Somalia, ...

 • 2012-04-25

  Sida’s anti-corruption work

  Description: Anti-korruptionsarbetet på Sida har hög prioritet och har fått ökad betydelse de senaste åren. I alla delar av världen påverkas människors vardag av korruption. Mest drabbas de fattiga. Korruption försvagar tilliten i ett samhälle och riskerar därmed att urholka demokratin, i allra värsta fall kan hela samhällsbygget eroderas. ...

 • 2012-04-25 Publikation

  Sidas anti-korruptions arbete

  Anti-korruptionsarbetet på Sida har hög prioritet och har fått ökad betydelse de senaste åren. I alla delar av världen påverkas människors vardag av korruption. Mest drabbas de fattiga. Korruption försvagar tilliten i ett samhälle och riskerar därmed att urholka demokratin, i allra värsta fall kan hela samhällsbygget eroderas. Korruption är ett allvarligt hot mot en rättvis och inkluderande tillväxt ...

 • 2012-04-24 Publikation

  What will You Do Now, Sweden?

  Lloyd Timberlake

 • 2012-04-24 Publikation

  Sida Partnership forum - Seminarier, workshops och arenor 2011

  Kurskatalog för Sida Partnership Forum 2011

 • 2012-04-25 Publikation

  Resultatbilaga till Sidas Årsredovisning 2011

 • 2012-04-25

  Sidas årsredovisning 2011

  Description: I Årsredovisningen redogör Sida för verksamheten under det gångna året. Redovisningen följer de uppdrag vi har att utföra enligt instruktionen för myndigheten samt de uppgifter som ålagts oss enligt regleringsbrevet. Av Årsredovisningen framgår hur mycket som utbetalats till olika länder och verksamheter samt en beskrivning av ...

 • 1(current)
 • 2

Visar 1 av 10 av totalt 17