Aktiva metoder - en handbok i att leda lärande

Publication
Author:
Sanna Ingelstam-Duregård
Description:
Handbok för planering av deltagaraktiva pass och metoder. / Målet för utvecklingssamarbetet är "att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor". När målet formuleras för fattigdomsbekämpning skapas också vägen dit. Handboken är tänkt att vara ett stöd i planering av deltagaraktiva pass och kursaktiviteter. Handboken bygger på en pedagogisk övertygelse om att effektivt lärande tar sin utgångspunkt i individens frågor och erfarenheter. Lärande utvecklas bäst i samspel med andra.
pages:44