Sidas årsredovisning 2008

Publication
Description:
Årsredovisningen för 2008 presenterar endast resultat över myndighetens administration samt myndighetens ekonomiska ställning utgående från återrapporteringskrav i regeringens regleringsbrev för 2008.
Sidas andel av det svenska utvecklingssamarbetet finns presenterat i en ny fristående resultatbilaga till årsredovisningen. Bilagan ingår i regeringens resultatskrivelse till riksdagen om Sveriges bistånd.
Årsredovisningen för 2008 är inte översatt till engelska.
Länk till resultatbilagan
pages:116