Building a Climate Justice Movement

Publication
Author:
Per-Ulf Nilsson
Description:
Härnösand, Sweden, 25–27 August 2008 / Miljö- och utvecklingsorganisationer i världen arbetar för att göra de fattigas röster hörda i diskussioner kring klimatets påverkan på jorden. Den fattiga människan ska beaktas i internationella förhandlingar och dessa organisationer bidrar till att påverka regeringar och förtroendevalda i förhandlingar kring klimatet och dess effekter. Här är rapporten från den internationella konferensen 2008 då några av dessa miljö- och utvecklingsorganisationer samlades för att bidra till global klimaträttvisa.
pages:64