2008:4 Prospects for Poverty Reduction in Zambia

Publication
Author:
Arne Bigsten och Sven Tengstam
Series:
Serier – Country Economic ReportDescription:
Country Economic Report 2008:4 / Fattigdomen minskar men är fortfarande allvarlig i Zambia, trots växande råvaruintäkter. Beräkningar visar att inkomstdiversifiering är en viktig väg ut ur fattigdom på landsbygden. Zambias på papperet vettiga politik för privatsektorn genomförs ofta illa, och skatteuppbörden är inte i takt med BNP-tillväxten. Förbättrad infrastruktur, säkrade äganderätter och sociala reformer är viktigare än subventioner. Givare bör överväga samhällsstyrningskonditionalitet.
pages:60