Partner in progress

Publication
Author:
INEC/Sesam
Description:
Sida develops actor-driven cooperation / Kort presentation av hur Sida avser arbeta med stöd till samverkan mellan svenska aktörer och aktörer i främst de samarbetsländer där relationerna skall övergå från långsiktigt utvecklingssamarbete till andra former
pages:2