Climate change from an urban persepective

Publication
Author:
Hannah Reid
Description:
Urban Issue Paper / Det är i städerna som framtidens slag om klimatet kommer att avgöras. Många städer är byggda på riskabla platser och kan komma att drabbas av effekter från klimatpåverkan. När städer översvämmas blir tillgången på rent vatten, mat och sanitet begränsad. Det är de fattigaste i urbana områden som kommer att drabbas.
pages:2