Erfarenheter av resultatstyrning - En genomgång av utvärderingar och studier

Publication
Author:
Lennart Peck
Series:
Serier – Sida Studies in EvaluationDescription:
Sida Studies in Evaluation 2007:01 / Rapporten ger en sammanhållen bild av de viktigaste iakttagelserna, slutsatserna och rekommendationerna från Sidas utvärderingar och internrevisionsgranskningar med avseende på resultatstyrning. Totalt studerades 17 Sida Studies in Evaluation, 12 utvärderingar från UTV, tio revisionsgranskningar samt fyra övriga studier. Rapporten behandlar hur mål anges för Sidas verksamhet, hur verksamheten styrs utifrån dessa mål, hur resultat följs upp mot de fastställda målen samt hur resultatinformationen används
pages:42