Utbildning för hållbar utveckling

Publication
Author:
Marianne Engblom
Description:
Kort om / Världen står inför utmaningen att hejda miljöförstöringen och samtidigt minska fattigdomen. Miljöfrågorna hänger nära samman med mänskliga relationer, makt- och resursfördelning. Utbildning är ett sätt att uppnå den förändring som är nödvändig. Kunskap kan leda till mer miljövänliga handlingar. Sida stödjer arbetet genom att föra fram frågorna i dialogen med utvecklingsländerna och genom stöd till organisationer som arbetar med utbildning för hållbar utveckling.
Varför ger Sverige stöd till utbildning och hållbar utveckling?
Millenniemålen - ett gemensamt åtagande
Vad gör Sida för att stödja utbildning och hållbar utveckling?
 
pages:2