Sustainable Cities: Our Future - Turning ideas into Action

Publication
Description:
World Urban Forum 3 Vancouver 19-23 June 2006 / Sidas Urbana delegations rapport från WUF 3 i Vancouver, juni 2006. Viktigaste temat - den snabba tillväxten i städerna.
WUF är det viktigaste forumet för urbana experter, och vi medverkade i och organiserade 7 seminarier. Rapporten är ett axplock från olika moment från olika presentationer, diskussioner och nätverksmöten med intervjuer.
pages:42